Valdemārs Ancītis

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (1)

Werke: Author (82); Compiler (5); Co-author (1); Author of the comment (9); Person of reception (7)

Illustrationen: Author of photo(1); Person in photo(1)

NameValdemārs Ancītis
PseudonymV. Alnis, E. Medāre, L. Mārsietis, Smaidonis Vīpsna
Persönliche InformationDz. saimnieka ģim. Beidzis Rīgas 1. pils. ģimn. (1940). Stud. LU Filol. fak. Baltu filol. nod. (1940-43). ZA Val. un lit. inst. ārštata līdzstr. (1947-49), Cieceres septiņg. sk. (Saldus 3. astoņg. sk.) darbvedis un bibliotekārs (1949-69). Vadījis laikr. "Padomju Zeme" (vēlāk "Saldus Zeme")
lit. lappusi (1963-74 un kopš 1987) un satīras nod. (1963-87); 1989-90 LTF
laikr. "Cieceres Atmoda" redaktors. RS b. (1968).
Pirmā nozīm. publikācija - "Tautas madicīnas materiāli no Aknīstes"
("Ceļi", 1937, 8). Sagatavojis latv. lit. bibliogr. pārskatus: "Baltā nora" (1967, kr. val. 1968), "Piecos gados" (1971,1976), "Četros gados" (1980). Kopš 1973 publicējis lit. dzīves hroniku "Kritikas gadagrāmatā" (līdz 1977 arī bibliogr. apskatus). Monogrāfiju "Bagāti radi" (1967, par K. Egli), "Jānis Poruks" (1971) autors. Rakstījis recenz., rakstus par lit.; daļa rakstu sakopota grām. "Saknes un galotnes" (1981). Public. dzejoļus, nelielus prozas darbus, satīras (krāj. "Slāpes skan", 1990), "Iz senām dienām" Divi pastāsti" (1996); grām. bērniem "Rasas meitiņa" (1970, dzejoļi) un "Cīrulis debesīs un citas pasakas" (2001). Piedalījies K. Ancīša grām. "Aknīstes izloksne" (1977) izveidošanā. Daudz rakstījis par Saldus novada pagātni, kult. dzīvi, arī par folkl., reliģijas jaut. ievērojamiem novadniekiem: "Cieceres, Ventas un Vadakstes krastos" (1-3, 1992-96), "Sēlijas grāmata"" (1, 1999). Grām. "Bez jokiem" (1994) sakopotas dzudzu gadu laikā radušās dažādos žanros rakstītas apceres par vairāk nekā 400 latv. rakstniekiem un māksliniekiem (K.Baronu, E.Birznieku-Upīti, Indriķi Zeberiņu, Anšlavu Eglīti u.c.). Grām. "Latviešu tautas dzīvesziņa" līdzaut. (1989). Sast."Senču kalendāru" (no 1992) un "Saldus kalendāru" (1994-2000). Sast. izlases: A. Baltpurviņa "Klusumam" (1972), E. Frosa "Ceļš" (1975, kopā ar J. Ķiperu, K. Preisu), P. Ramizara "Rīta zvaigzne" (1978), "Latvju dainu izlase" (1984), J. Poruka "Mājās un ceļā" (1989). Sakārtojis rakstus un materiālus par bērnu lit. krāj. "Sudrabotais vārds" (1977). Red. un pēcv. autors G.Kraujas dzejas izlasei "Kameņu medus" (1996). Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (1995). - Ps.: V. Alnis, E. Medāre u.c.
L. Anaparts V. Pazīstamais un nepazīstamais // Ancītis V. Slāpes skan.
Saldus, 1990; Nedrīkst pārāk cerēt, lai nebūtu jāviļas: (Saruna ar V.A.) / Pierakst. I.Zolneroviča // Diena, 1995, 14.I; Ieviņa M. Valdemāra Ancīša jubileja // Brīvā Lja, 2001, 14./20.VII.
M. Ābola
SaiknesKrišjānis Ancītis - Bruder
Maija Ancīte - Tochter
NodarbesSchriftsteller
literary scholar
bibliographer
Birth time/place06.06.1921
ResidenceSaldus
Saldus, Saldus novads
Ausbildung1935
Aknīste
Aknīste, Aknīstes novads
Aknīstes pamatskola

1940
Riga State Gymnasium No.1
Raiņa bulvāris 8, Rīga
Raiņa bulvāris 8, Rīga, Latvija, LV-1050

Beidzis mācības.


1940–1943
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Nepabeigtas studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziena: baltu filoloģija.

Ort/Zeit des Todes05.12.2006
Saldus
Saldus, Saldus novads
Buried
PreiseThe Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris ar Ordeņa domes 1994. gada 7. novembra lēmumu.
V šķira
1994

BildlegendeZeige 1-5 von 5 Einträgen.
#OrtDatumTypVietas tips
  
1Saldus
(Saldus, Saldus novads)
Nicht angegebenResidenceCity
2Saldus
(Saldus, Saldus novads)
05.12.2006Ort/Zeit des TodesCity
3Raiņa bulvāris 8, Rīga
(Raiņa bulvāris 8, Rīga, Latvija, LV-1050)
1940AusbildungBuilding, house
4Aknīste
(Aknīste, Aknīstes novads)
1935AusbildungCity
5Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1940 - 1943AusbildungBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.