Pauls Daija

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (1)

Werke: Author (60); Translator (2); Compiler (4); Editor (3); Author of the comment (2); Person of reception (8)

Illustrationen: Person in photo(9)

NamePauls Daija
ZusammenfassungPauls Daija (1984) – latviešu literatūrzinātnieks, apgaismības laikmeta Baltijas literārās kultūras un sabiedrības pētnieks, vairāku zinātnisku rakstu krājumu redaktors un sastādītājs, zinātniskā žurnāla "Letonica" galvenais redaktors (2013–2018) un starptautisku pētniecisku projektu dalībnieks, zinātniskās literatūras tulkotājs.
Publicējis zinātniskus rakstus latviešu, angļu, vācu, krievu un igauņu valodā, populārzinātniskus rakstus un recenzijas, kā arī izstrādājis enciklopēdiskus šķirkļus. Pētījumiem raksturīga teorētiska ievirze, pievērsies vairākiem latviešu literatūras pētniecībā pilnīgi jauniem vai iepriekš maz pētītiem aspektiem, piemēram, tautas apgaismība un kultūrparnese, koloniālisma un hibriditātes teorija, kultūratmiņa Baltijas apgaismības, 19. gadsimta un 19. un 20. gadsimta mijas literatūras kontekstā. Latviešu literārā kultūra Paula Daijas pētījumos ir skatīta ciešā kopsakarā ne tikai ar Baltijas vācu, bet arī konkrētā laikmeta Eiropas kultūras parādībām, tādējādi akcentējot Eiropas kultūrtelpas vienotības ideju.
Tautas apgaismības izpētē Pauls Daija ir pievērsies iepriekš perifēriem, tikpat kā nepētītiem tekstiem, kā padomu grāmatām un turpinājumizdevumiem (kalendāriem), nostiprinot priekšstatu par tautas apgaismību kā vienotu parādību ar dažādām vienlīdz svarīgām šķautnēm latviešu izglītošanas un latviešu sabiedrības attīstības procesā.
Par saviem galvenajiem pētnieciskajiem virzieniem uzskata latviešu literatūras vēsturi (latviešu laicīgās rakstniecības sākumposms kontekstā ar apgaismības idejām Baltijā 18. gadsimta otrajā pusē un 19. gadsimta sākumā), salīdzināmo literatūrzinātni (latviešu-vācu literārie sakari), kultūras teoriju un vēsturi.
Professionelle TätigkeitPauls Daija profesionālā darba gaitas ir sācis 2008. gadā kā apgāda "Jumava" literārais redaktors. 2010. gadā Pauls Daija ir veicis pētniecisko darbu Latvijas Universitātes Zinātņu un tehnikas vēstures muzejā, bet divus gadus vēlāk sācis strādāt Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtā (LU LFMI), kas ir Paula Daijas darba vieta joprojām. LU LFMI Pauls Daija ir bijis zinātniskais sekretārs (2012–2013), institūta izdevuma "Letonica" galvenais redaktors (2013–2018), ārējo sakaru un sabiedrisko attiecību koordinators (2014–2016), zinātniskās padomes loceklis (kopš 2017), zinātniskais asistents (2006–2012), pētnieks (2012–2016) un vadošais pētnieks (kopš 2016).
No 2008. līdz 2012. gadam Pauls Daija bija lektors Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē; kopš 2017. gada ir vadošais pētnieks arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
Bijis kurators Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstādēm "Pēcskaņas. Populārā kultūra Latvijā 19. un 20. gs. mijā" (kopā ar Evu Eglāju-Kristsoni, Līgu Lindenbaumu, 2016), "Herders un Barons" (kopā ar Beatu Paškevicu, 2018), "Jelgavas Stefenhāgeni. 1769–1919" (kopā ar Liliju Limani, 2019), "The Rise of Literacy in Europe" (interneta platformas Europeana virtuālā izstāde <https://www.europeana.eu/lv/exhibitions/rise-of-literacy-in-europe>, 2019), kā arī satura eksperts izstādei "Sapere aude! Uzdrīksties zināt! Garlībam Merķelim 250" (kuratore Aija Taimiņa, 2019).

Monogrāfijas

2013: "Apgaismība un kultūrpārnese. Latviešu laicīgās literatūras tapšana".
2017: "Literary History and Popular Enlightenment in Latvian Culture".
2017: "Fin de siècle literārā kultūra Latvijā: apceres par literatūras sociālo vēsturi" (kopā ar Benediktu Kalnaču, Evu Eglāju-Kristsoni un Kārli Vērdiņu).
2017: "Johans Heinrihs Baumanis" (kopā ar Edvardu Šmiti).

Sastādītie krājumi

2009: Fallijs "Man dziesminieka gaita" (kopā ar Viesturu Vecgrāvi).
2014: "Nācijas hronikas: Latvija 2014 debates" (kopā ar Denisu Hanovu un Ilzi Jansoni).
2015: "Civilizāciju karš?: pirmais pasaules karš ideoloģijās, mākslās un atmiņās. Latvijas versijas" (kopā ar Denisu Hanovu un Ilzi Jansoni).
2016: "Gadsimtu mijas smiekli" (kopā ar Simonu Sofiju Valki un Nadège Langbour).
2015: "Interlitteraria [annual peer-reviewed journal of the Chair of Comparative Literature of Tartu University and the Estonian Association of Comparative Literature]. 2015, Nr. 20. The Changing Baltics. Editor-in-chief Jüri Talvet, guest editors: Pauls Daija, Eva Eglāja-Kristsone, Benedikts Kalnačs.
2019: "Jelgavas Stefenhāgeni 1769–1919: izstādes katalogs" (arī teksta autors, kopā ar Liliju Limani).

Ārzemju autoru darbu tulkojumi

No angļu valodas
2013: Pīters Bērks "Kultūru hibriditāte".

Dalība padomēs un redkolēģijās

2008: Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes rakstu krājuma "Littera Scripta" redakcijas kolēģijas loceklis.
2013: Latvijas Literatūras gada balvas ekspertu komisijas loceklis.
2013: Prozas lasījumu žūrijas komisijas loceklis.
2013–2014: Konkursa "Atbalsts ārvalstu izdevējiem Latvijas literatūras tulkojumu izdošanai" ekspertu komisijas loceklis.
2013–2015: Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares ekspertu komisijas loceklis.
2014–2017: Latvijas Zinātnes padomes eksperts.
Kopš 2016: žurnāla "Popular Inquiry" redakcijas kolēģijas loceklis.
2017–2021: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes loceklis.
Kopš 2017: Latvijas Nacionālās bibliotēkas Rakstu redakcijas kolēģijas loceklis.
Kopš 2018: Latvijas Nacionālās bibliotēkas Zinātniskās padomes loceklis.

Apbalvojumi un pagodinājumi

2002, 2006: Luda Bērziņa starptautiskā radošo darbu konkursa prēmija par izcilu ieguldījumu Latvijas izglītības un kultūrvēstures izzināšanā un atjaunošanā.
2004: Kārļa Dziļlejas fonda prēmija.
2005–2007: Kristapa Morberga stipendija.
2006: Latvijas Universitātes rektora Atzinības raksts.
2007: Latvijas Zinātņu akadēmijas Zentas Mauriņas balva literatūrzinātnē un filozofijā.
2007: projekta "Zenta Mauriņa Eiropas kultūru dialogā" Organizatoru komitejas pateicība.
2013, oktobris: Latvijas Universitātes Mēneša pētnieks.
2013: Eiropas Zinātņu un mākslas akadēmijas veicināšanas (mazā Feliksa) balva.
2016: nominācija apbalvojumam "Laiks Ziedonim" kategorijā "Zinātne. Taureņu uzbrukums".
2018: Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Pateicības raksts par 2017. gada sasniegumu teorētiskajā zinātnē.
Galerie der Zitate"[..] modernajā akadēmiskājā zinātnē cieši iesakņots Skotlendjarda virsnieks."

Ābele, Kristiāna. Baltijas vācu glezniecība un latviešu rakstniecība biogrāfiskā diptihā. Letonica, 2018, Nr. 37, 223.lpp.

Pauls Daija: "Manuprāt, starp vācbaltiešu dēmonizāciju un idealizāciju pastāv vismaz trīs varianti. Pirmais saistās ar negatīvu attieksmi pret vēsturiskajiem ienaidniekiem, bet līdzās tam arī novērojams pozitīvs, bet sentimentāls skatījums uz vācbaltiešiem kā kultūras nesējiem noteiktos laika posmos. Novests līdz konsekvencei, tas ir tikpat vienpusīgs kā pirmais. Bet trešais – būtiskākais – priekšstats, visticamāk, ir vienaldzība pret svešu pasauli, kas uz mums šķietami neattiecas – šodienas cilvēkam vācbaltiešu pasaule nudien ir nogrimusi Atlantīda. Un katra dziļāka saruna par to var vest pie jauniem atklājumiem."

No vēstures izsvītrotie? Saruna ar Intu Dišleri, Pauls Daiju, Viju Daukšti, Raimondu Cerūzi, Ilgvaru Misānu, Eduardu Liniņu. Domuzīme, 2018, Nr. 1, 56. lpp.

"Pētot pagātni, esmu ieguvis zināmu pieticību attiecībā pret to un pats savām zināšanām, jo pētniecības darbs parāda, cik patiesībā maz zini. Redzot, kā pagātnē veidojās tie priekšstati, kas dzīvo vēl mūsdienās, saprotu, cik pretrunīga un paradoksāla mēdz būt vēsture un pagātne nav tik skaidra un melnbalta kā dažkārt ierasts to redzēt."

Kondrāts, Ģirts. Apbalvojuma "Laiks Ziedonim 2016" nominants Pauls Daija par pagātnes mītiem, kas negrib mūs atlaist. Aprinkis.lv, 2016, 30. apr. Pieejams: http://m.aprinkis.lv/sabiedriba/dzive-un-ticiba/it...

"Pauls Daija ir nevis centies skatīt latviešu laicīgās literatūras ceļus tautas apgaismības aspektā, bet arī tos salīdzināt ar procesiem pasaules telpā, tādējādi ļaujot objektīvi saprast šo procesu nacionālās īpatnības un kopīgo ar pasaules tendencēm."

Straube, Gvido. Anotācija Paula Daijas grāmatai Apgaismība un kultūrpārnese. Latviešu laicīgās literatūras tapšana. Rīga: LU LFMI, 2013, pēdējais vāks.
Nodarbesliterary scholar
Birth time/place07.09.1984
Rīga
Rīga
Ausbildung1991 – 2002
Rīgas Kārļa Videnieka 77. vidusskola
Avotu iela 44, Rīga
Avotu iela 44, Rīga, LV-1009

2002 – 2006
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050
Filoloģijas fakultātē iegūts bakalaura grāds. Bakalaura darbs "Žurnāls "Latviska Gada Grāmata" (1797–1798). Idejas. Autori. Laikmets".

2004
Maksima Gorkija Literatūras institūts
Povarskaya 25А, Maskava
Povarskaya 25A, Moscow, Russia, 121069

2006 – 2008
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050
Filoloģijas fakultātē iegūts maģistra grāds. Maģistra darbs "Latviešu un vācu vēsturiskās attiecības apgaismības laikmeta literatūras kontekstā".

2008
Starptautiskā Gētes biedrība Veimārā
Veimāra
Weimar, Thuringia, Germany
Pētnieciskais darbs.

2008 – 2013
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050
Humanitāro zinātņu fakultātē iegūts doktora grāds. Promocijas darbs "Tautas apgaismības idejas latviešu laicīgajā literatūrā 18.gs. otrajā pusē un 19.gs. sākumā".

2009
Albert Ludwig University of Freiburg
Fahnenbergplatz, 79085 Freiburg im Breisgau, Vācija
Fahnenbergpl., 79098 Freiburg im Breisgau, Germany
Pētnieciskais darbs Freiburgas Alberta Ludviga Universitātes Vācu seminārā (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Deutsches Seminar).

2009
Rostokas Universitāte
Universitätspl. 1, 18055 Rostock, Germany
Universitätspl. 1, 18055 Rostock, Germany
Pētnieciskais darbs.

2010
Greifsvaldes Universitāte
Greifsvalde
Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, Germany
Pētnieciskais darbs Greifsvaldes Ernsta Morica Arndta Universitātes Filozofijas fakultātes Baltistikas institūtā (Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Philosophische Fakultät, Institut für Baltistik).

2010
Berlīnes Humboltu universitāte
Unter den Linden 6, Berlin
Unter den Linden 6, 10117 Berlin, Germany
Pētnieciskais darbs.

2011
Starptautiskā Gētes biedrība Veimārā
Veimāra
Weimar, Thuringia, Germany
Pētnieciskais darbs.

2011
Estonian Academy of Sciences. Under and Tuglas Literary Centre
Rozenkranca iela 6, Tallina, Igaunija
Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn, Estonia
Pētnieciskais darbs.
Working place2006 – 2012
Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Zinātniskais asistents

2008 – 2012
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050
Lektors Humanitāro zinātņu fakultātē. Docējis studiju kursus: "Literatūras vēstures un teorijas aktualitātes", "Literatūra mediju un kultūras studiju kontekstā", "Literārā teksta analīze", "Bakalaura darba seminārs", "Apgaismības estētika: latviešu literatūras eiropeiskie konteksti", "Ievads literatūrzinātnē", "Latviešu literatūra no 19. gs. 90. gadiem līdz 1945. gadam", "Latviešu literatūras vēsture 19. gadsimtā" un "Pasaules tautu literatūra".

2012 – 2013
Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
Mūkusalas iela 3, Rīga
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048
Institūta zinātniskais sekretārs

2012 – 2016
Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
Mūkusalas iela 3, Rīga
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048
Pētnieks

2013 – 2018
Žurnāls "Letonica"
Mūkusalas iela 3, Rīga
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048
Žurnāla galvenais redaktors

2016 līdz šim
Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
Mūkusalas iela 3, Rīga
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048
Vadošais pētnieks

2017 līdz šim
National Library of Latvia
Mūkusalas iela 3, Rīga
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048
Vadošais pētnieks
Participation in organisations2005 līdz šim
Latvijas Gētes biedrība
Krišjāņa Barona iela 122, Rīga
Krišjāņa Barona iela 122, Rīga, LV-1012
Biedrs

2008 līdz šim
Latvijas Zinātņu vēstures asociācija
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Biedrs

2012 līdz šim
International Society for Cultural History
Biedrs

2017 līdz šim
The Society for the History of Authorship, Reading and Publishing
Biedrs

2018 līdz šim
Latvian Academy of Sciences
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Korespondētājloceklis

2018 līdz šim
British Society for Eighteenth-Century Studies
Biedrs

Bildlegende

Zeige 1-23 von 23 Einträgen.
#OrtDatumTypVietas tips
  
1Rīga
(Rīga)
07.09.1984Birth time/placeCity
2Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
2002 - 2006AusbildungBuilding, house
3Veimāra
(Weimar, Thuringia, Germany)
2011AusbildungCity
4Avotu iela 44, Rīga
(Avotu iela 44, Rīga, LV-1009)
1991 - 2002AusbildungBuilding, house
5Rozenkranca iela 6, Tallina, Igaunija
(Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn, Estonia)
2011AusbildungBuilding, house
6Greifsvalde
(Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern, Germany)
2010AusbildungCity
7Fahnenbergplatz, 79085 Freiburg im Breisgau, Vācija
(Fahnenbergpl., 79098 Freiburg im Breisgau, Germany)
2009AusbildungStreet
8Povarskaya 25А, Maskava
(Povarskaya 25A, Moscow, Russia, 121069)
2004AusbildungBuilding, house
9Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
2006 - 2008AusbildungBuilding, house
10Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
2008 - 2013AusbildungBuilding, house
11Veimāra
(Weimar, Thuringia, Germany)
2008AusbildungCity
12Universitätspl. 1, 18055 Rostock, Germany2009AusbildungStreet
13Unter den Linden 6, Berlin
(Unter den Linden 6, 10117 Berlin, Germany)
2010AusbildungBuilding, house
14Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
2006 - 2012Working placeBuilding, house
15Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
2008 - 2012Working placeBuilding, house
16Mūkusalas iela 3, Rīga
(Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048)
2017Working placeBuilding, house
17Mūkusalas iela 3, Rīga
(Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048)
2013 - 2018Working placeBuilding, house
18Mūkusalas iela 3, Rīga
(Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048)
2012 - 2013Working placeBuilding, house
19Mūkusalas iela 3, Rīga
(Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048)
2012 - 2016Working placeBuilding, house
20Mūkusalas iela 3, Rīga
(Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048)
2016Working placeBuilding, house
21Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
2018Participation in organisationsBuilding, house
22Krišjāņa Barona iela 122, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 122, Rīga, LV-1012)
2005Participation in organisationsBuilding, house
23Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
2008Participation in organisationsBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.