Meikuls Apeļs

lv
Ziņot redaktoram

Werke: Author (15); Author of the comment (2); Person of reception (6)

Illustrationen: Person in photo(1)

NameMeikuls Apeļs
Persönliche InformationAPEĻS Meikuls (1901.4.XII Kaunatas pag. Mukānu c. - 1942.9.V Kirovas apg. Kaiskas raj. Vjatlaga nometnē, Krievijā) - rakstnieks, literatūrvēsturnieks.
Dz. zemnieku ģim. Beidzis Rēzeknes pils. sk. (1916) un skolotāju sagatavošanas kursus Rēzeknē (1919). Strād. par skolotāju Rudzētos (1920), Stoļerovā (1920-30), vadījis Latgales skolotāju un pašvaldību darb. slimokasi. 1929-38 žurn. "Latgolas Škola" red., bijis Latgales skolotāju centrālās b-as pr-ks, Tautas labklājības min-jas pilnvarnieks Latgales skolotāju slimokasē, Rēznas krājaizdevu s-bas pad. pr-js un Latgales tautas univ. valdes loceklis. 1941.14.VI deportēts.
Pirmā publikācija - raksts "Kai myusu cīmu jaunotne izlītoj breivū laiku" laikr. "Latgalīts" 1922.1.VI. Latgaliešu 20. un 30. gadu periodikā iespiesti daudzi A. publicist. raksti, dzejoļi, tēlojumi, kr. dzejn. darbu tulk., literatūrkrit. apcerējumi. Kopā ar V.Seili A. red. krājumu "Dzimtines skaņas" (1925). Krāj. "Latgolas sātos" (1932) ietvertajos stāstos labā mākslin. līmenī tēlota 20. gs. sāk. un 20. gadu Latgales ļaužu dzīve, paražas, tradīcijas, attiecības. A. sar. "Latgalīšu literaturas vēsture" (1935) ir vienīgā pirmskara periodā. Dzejoļu krāj. "Liktiņa montojums" (1937) un tēlojumu grām. "Jauneiba un mīla" (1938) raksturīgs romantisms. Sast. lasāmo grām. pamatskolām latgaliešu rakstu val. "Dzimtine" (1-3, 1929-30, kopā ar citiem). Sast. grām. "Latgalīšu gromotu izstodes materiali" (1936, kopā ar S. Seiļu).
L. Mednis K. Meikuls Apeļs // Tāvu zemes kalendars. 1991. Rēzekne, 1990; Broks J. Meikuls Apelis // Broks J. Latgales kultūras darba entuziasti. R., 1995.
I. Salceviča
NodarbesSchriftsteller
literary scholar
historian
literary historian
Birth time/place04.12.1901
Ausbildung1916
mācījies
beidzis Rēzeknes pilsētas skolu

1919
beidzis kursus
beidz skolotāju sagatavošanas kursus Rēzeknē
Ort/Zeit des Todes09.05.1942

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.