Marta Rasupe

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (1)

Werke: Author (1); Compiler (1); Author of the comment (1); Person of reception (8)

Illustrationen: Person in photo(4)

NameMarta Rasupe
ZusammenfassungTulkotāja Marta Rasupe (1900 – 1982) pēc romāņu filoloģijas studijām Latvijas Universitātē studijas turpinājusi Romas universitātē, kuru beigusi 1936. gadā, iegūstot filoloģijas doktores grādu. Tulkojusi itāļu valodā Raiņa, Rūdolfa Blaumaņa, Kārļa Skalbes u. c. latviešu autoru darbus. Sastādījusi latviešu dzejas antoloģiju itāļu valodā "Poeti lettoni contemporanei" (Latviešu mūsdienu dzejnieki, 1946), tās ievadā sniedzot plašu apcerējumu par latviešu literatūru un tās ievērojamākajiem pārstāvjiem. Raksti par latviešu literatūru, mākslu un folkloru publicēti Itālijas periodikā un enciklopēdiskos izdevumos.
Persönliche InformationDzimusi zemnieka ģimenē.
1919: beigusi Valmieras 1. ģimnāziju.
1920: uzsākusi studijas Latvijas Universitātē.
1934: uzvarējusi Itālijas valdības izsludinātā akadēmiskā konkursā, studijas turpina universitātē Romā
.
1936: beigusi Romas universitāti, iegūstot doktores grādu.
1936 –1939: bijusi lektore Neapoles Austrumu institūtā.
1939 – 1966: bijusi latviešu valodas lektore Romas universitātē
1966–1978: strādājusi Vatikāna radio kā latviešu programmas līdzstrādniece.
Professionelle TätigkeitTulkojusi itāļu valodā Raiņa, Rūdolfa Blaumaņa, Kārļa Skalbes u. c. latviešu autoru darbus

1946: sastādījusi latviešu dzejas antoloģiju itāļu valodā "Poeti lettoni contemporanei" ("Latviešu mūsdienu dzejnieki", saīsināts izdevums – 1963. gadā), tās ievadā plašs apcerējums par latviešu literatūru un tās ievērojamākajiem pārstāvjiem.
1949: sastādījusi latviešu pasaku un teiku izlasi "Leggende baltiche" ("Baltiešu teiksmas").
Raksti par latviešu literatūru, mākslu un folkloru publicēti Itālijas periodikā un enciklopēdiskos izdevumos.
Kopā ar Arnoldu Speki sarakstītā grāmata par Latviju "La Lettonia" 2. pasaules kara laikā gājusi bojā.

Tulkojumi itāliešu valodā

1945: Rūdolfa Blaumaņa noveles krājumā "Salna pavasarī" ("Gelo m primavera")
1949: Raiņa luga "Jāzeps un viņa
brāļi" ("Giuseppe c i suoi fratelli")
Kārļa Skalbes "Kaķīša dzirnaviņas" ("II mulino del gatto")
Galerie der Zitate"Martu Rasupi man gribētos saukt par ilggadīgo kultūras atašeju Romā un visā Itālijā. Šajā virzienā viņa sāka darboties jau neatkarības pēdējos gados. Pēc Otrā pasaules kara Rasupes centienus stimulējis tikai neatdzisušais patriotisms un impulsīvā enerģija."

Jānis Rudzītis. Mūsu romiete mūža kalnā. Latvija, Nr. 19, 16.05.1970.


"Nopietna un akurāta darbā, dzīves prieka pilna, garīgi moža un fiziski vingra sadzīvē viņa bija jautra, ar smalku humora izjūtu; mīlēja dzīvi un cilvēkus, bija ļoti smalkjūtīga, iejūtīga, izpalīdzīga un gādīga par citiem, sevi nekad neizceļot vai sūdzoties par savās problēmām (kas mums katram ir). Viņai bija ļoti izkopta aistētiskā gaume, prata ģērbties, mīlēja skaistas lietas. Viņa ir sevišķi mīlēja puķes."

Lauberte, Emma. Dr. Marta Rasupe, latviešu pārstāve Itālijā. Akadēmiskā Dzīve, Nr.26 (01.01.1984)


"Ar savu erudīciju, aktivitāti, arī ar sievišķīgu šarmu viņai izdevās piesaistīt plašu itāliešu inteliģences loku: rakstniekus, dzejniekus, mākslas darbiniekus u.c. Tādējādi ar mūsu tautas kultūru viņa iepazīstināja ne tikai savus studentus, bet ari plašāku sabiedrību, piedaloties priekšlasījumos, konferencēs un kongresos.
Nenovērtēts līdz šim ir Martas Rasupes tulkotājas devums. Itāliski tulkotas un grāmatās izdotas latviešu teikas un pasakas, ievērojamāko latviešu dzejnieku – Jānis Poruks, Rainis, Aspazija, Vilis Plūdons, Kārlis Skalbe, Andrejs Eglītis, Fricis Bārda, Edvarts Virza dzejoļu izlases 1946., 1963. gadā, Raiņa luga "Jāzeps un viņa brāļi", Rūdolfa Blaumaņa noveles krājumā "Salna pavasari" un Kārļa Skalbes "Kaķīša dzirnavas"."

Baiba Prikule. Novēlots paldies tautietei svešumā. Laiks, Nr. 46, 19.11.2005.

NodarbesÜbersetzerin
Wissenschaftlerin
literary scholar
Birth time/place12.05.1900
Valmiera
Valmiera
Dzimusi Valmieras pagastā.

Residence1934 – 1982
Roma
Rome, Metropolitan City of Rome, Italy
Ausbildung1919
Valmieras ģimnāzija
Valmiera
Valmiera

1919. gadā beigusi Valmieras 1. ģimnāziju.


1920 – 1937
University of Latvia
Rīga
Rīga

Nepabeigtas studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: romāņu filoloģija.


1934 – 1936
University of Rome
Roma
Rome, Metropolitan City of Rome, Italy

Ieguvusi filoloģijas doktores grādu.

Working place1936 – 1939
Neapole
Naples, Campania, Italy
Lektore Neapoles Austrumu institūtā.

1939 – 1966
University of Rome
Roma
Rome, Metropolitan City of Rome, Italy

Latviešu valodas lektore.


1960 – 1978 (Datum ist ungenau)
Roma
Rome, Metropolitan City of Rome, Italy

Vatikāna radio latviešu programmas līdzstrādniece.

Pāvests Jānis Pauls 11, novērtējot viņas 25 gados veikto darbu latviešu raidījumu nodaļā, piešķīra viņai īpašu Apustulisko svētību, pasniedzot savu autografētu fotoattēlu ar ierakstītiem atzinības un svētības vārdiem, datētu 1978. gada 13. decembrī.

Ort/Zeit des Todes20.12.1982
Roma
Rome, Metropolitan City of Rome, Italy
BuriedBenevento kapsēta
Via del Cimitero, Benevento, Campania, Italy
PreiseRaiņa un Aspazijas fonda balva
Balva piešķirta par latviešu daiļdarbu tulkojumiem itāļu valodā.
1963

Bildlegende

Zeige 1-10 von 10 Einträgen.
#OrtDatumTypVietas tips
  
1Valmiera
(Valmiera)
12.05.1900Birth time/placeCity
2Roma
(Rome, Metropolitan City of Rome, Italy)
1934 - 1982ResidenceCity
3Roma
(Rome, Metropolitan City of Rome, Italy)
20.12.1982Ort/Zeit des TodesCity
4Benevento kapsēta
(Via del Cimitero, Benevento, Campania, Italy)
Nicht angegebenBuriedCemetery
5Valmiera
(Valmiera)
1919AusbildungCity
6Rīga
(Rīga)
1920 - 1937AusbildungCity
7Roma
(Rome, Metropolitan City of Rome, Italy)
1934 - 1936AusbildungCity
8Neapole
(Naples, Campania, Italy)
1936 - 1939Working placeCity
9Roma
(Rome, Metropolitan City of Rome, Italy)
1939 - 1966Working placeCity
10Roma
(Rome, Metropolitan City of Rome, Italy)
1960 - 1978Working placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.