Maija Ligere

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (2)

Werke: Author (10); Compiler (3)

Illustrationen: Person in photo(6)

NameMaija Ligere
Zusätzliche NamenMaija Rudzīte
Persönliche InformationLIGERE Maija (dz. Rudzīte; 1937.1.VI Mores pagasta Staiņos) - folkloriste, filol. z.k. (1975), filol.dokt. (1992).
Dz. zemnieka ģim. Beigusi Rīgas ped. sk. (1955), LVU Vēst. un filol. fak. (1961). Strād. par zin. līdzstr. Raiņa Lit. un mākslas vēst. muzejā (1963-70), ZA Val. un lit. ins. līdzstr. (1973-91). Pētījusi gk. latv. tdz. žanru īpatnības. Piedalījusies zin. izd. "Latviešu tautasdziesmas" (4-5 [1], 6-7, 1982-2000) sagatavošanā. Public. recenz. par lit., rakstus par ieražu ietekmi uz dzejas tēlu latv. precību un kāzu dziesmās, latv. kāzu dziesmu raksturīgākajiem motīviem, sintaktiski stilistisko figūru izmantojumu latv. garajās precību un kāzu dziesmās u.c.
L. Latviešu folklora. R., 1977, 267.-268. lpp.
M.Ābola
NodarbesStudentin
Folkloreforscherin
museum specialist
Birth time/place01.06.1937
Dzimusi Mores pagasta Staiņos.
Ausbildung1955
mācījies
beidz Rīgas pedagoģisko skolu

1961
studējis
beidz LVU Vēstures un filoloģijas fakultāti

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.