Maija Brigadere

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (1)

Werke: Person of reception (2)

Illustrationen: Person in photo(1)

NameMaija Brigadere
Persönliche Information

BRIGADERE Maija (īst. v. Anna Vilhelmīne, dz. Veinberga, *1857.12.XII  Rīgā - † 1940.7.IX  turpat; apbed. Meža kapos) – aktrise un dziedātāja (soprāns). 12-13 g. vecumā 2 gadus māc. Jāņa bazn. dr. skolā, pēc tam strād. par šuvēju. 19. gs. 70./80. gadu mijā apguvusi aktiermeistarības pamatus pie H. Rodes-Ēbelinga. 1887, pēc laulībām ar Jāni B., pieņēmusi skatuves vārdu Maija. 1882-94 bijusi galveno lomu tēlotāja Rīgas Latv. t-rī, atsevišķās izrādēs, gk. lomās ar dziedāšanu, piedal. arī 1894-1899. 1899 sadarbību ar t-ri pārtraukusi.

Kopš bērnības apliecinājusi spilgtas muzikālās dotības. No 5 g. vecuma dzied. brāļu dr. bērnu korī,  jaunībā māc. klavierspēli pie E. Vīgnera un dziedāšanu pie B. Ozolas-Gijo. Ap 1875 iesaistījusies Jāņa bazn. korī, 70./80. g. mijā - arī Ā. Ārgaļa vadītajā RLB korī. Kopā ar Ā. Ārgali, Daci Akmentiņu (toreiz Doroteju Šteinbergu) un J.Brigaderu koncertējusi vok. kvarteta sastāvā. Pirmos panākumus kā soliste guvusi 1882, kopā ar J. Purāta vadīto latv. kori koncertējot Maskavā. Izpildījusi galv. lomas Rīgas Latv. t-ra iestudētajās operās, operetēs un dziesmu lugās. 3. DZSV (1888) bijusi viena no apdziedāšanās līderēm. Pēc recenzijām var spriest, ka B. izcēlusies ar skaidru, maigu, sudrabainas nokrāsas balsi, vienlaikus arī ar jūtīgumu un strauju temperamentu. Kādu laiku pēc skatuves atstāšanas vēl uzstājusies koncertos. 1933 apbalvota ar 4. šķiras TZO. Lomas ar nozīmīgu vok. partiju: Zūzīte (J. Šenka opera Sādžu dakteris, 1883), Helēna Malvins (Ā. Alunāna dziesmu luga Piltenieks Rīgā, 1883), Antoņida (P. Austriņa un Burtnieka dziesmu luga Dzīvību priekš cara,pēc M. Gļinkas operas motīviem, 1886), Magonīte (R. Planketa  kom. opera Korneviļas zvani, 1889), Ilziņa (Jēkaba Ozola opera Spoku stundā, 1893),Safi (J. Štrausa operete Čigānu barons, 1895), Marta(F. Flotova opera Marta, 1897).

LIT.: Iz latviešu teātra dzīves // Austrums, 1892, 10, 314. lpp.; Jēger-Freimane P., Atziņu ceļi. Teātris, literātūra, dzīve, R., 1936, 35. lpp.; Bērziņš A., Mirusi vecākā latviešu aktrise // Pad. Lja, 1940.9.IX; Reiskarte Z., Mūsu teātra vecmāmuļu atceroties // LunM, 1967.9.XII;  Kundziņš K.,Latviešu teātra vēsture, 1., R., 1968, 250. lpp.; Pabērzs J. No vēstures veidotāju cilts // Karogs, 1982, 12, 170. lpp.; Gudriķe B., Brigadere-Maija Anna //Teātris un kino biogrāfijās, 1. Galv. red. M. Niedra, R., 1999, 172. lpp.

B. Jaunslaviete

SaiknesAnna Brigadere - Svaine
Jānis Brigaders - Ehemann
NodarbesSängerin
Schauspielerin
Birth time/place1857
Ort/Zeit des Todes1940

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.