Krišjānis Ancītis

lv
Ziņot redaktoram

Werke: Author (13); Editor (1)

NameKrišjānis Ancītis
Persönliche InformationANCĪTIS Krišjānis (1911.28.X Aknīstes pag. Ancīšos - 1963.8.I Rīgā, apbed. Meža kapos) - literatūrzinātnieks, valodnieks. Valdemāra Ancīša brālis.
Dz. saimnieka ģim. Māc. Aknīstes psk. (1920-24), Subates klasiskajā ģimn. (1924-29). Beidzis LU Filol. un filoz. fak. Baltu filol. nod. (1934). Strād. par skolotāju Rīgas komercsk. (1933-38), Rīgas 1. valsts ģimn. (1935-38). 1938 X - 1939 VI bijis latv. val. docētājs un stud. slāvu filol. Varšavas universitātē. Strād. Rakstu un mākslas kamerā (1939-40), Vēstures muzejā (1940-44). 1944 iesaukts vācu armijā. 1945. g. pavasarī saņemts gūstā un līdz 1946 XI bijis ieslodzījumā Uhtā, Komi APSR. Pēc atgriešanās Ljā strād. par ārštata mater. vācēju ZA Val. un lit. inst., asistentu LVU, zin. līdzstr. ZA Ģeoloģijas un ģeogrāfijas inst. u.c. Mūža nogalē bija zin. līdzstr. ZA Val. un lit. inst. Vārdnīcu sektorā.
Sar. apc. "A. Pumpura "Lāčplēša" avoti un paraugi" ("Ceļi", 1939, 9) sast. lietvārdu reģistru R. Klaustiņa un J. Endzelīna "Latvju tautas daiņām" (12, 1932). 30. gadu presē un rakstu krāj. public. rakstus un recenzijas par tdz. valodu, metriku, lit. teoriju un vēst., kā arī par etniskiem jautājumiem. Darbs valodniecībā apkopots pēcnāves izd. "Aknīstes izloksne" (1977).
L. Ancītis V. Krišjānis Ancītis // Karogs, 1981, 10; Bušmane B., Vīksna M. Izcila zinātnieka un skolotāja gadskārta // Izgl. un Kultūra, 2001, 18.X.
R. Briedis
SaiknesValdemārs Ancītis - Bruder
NodarbesLinguist
Wissenschaftler
literary scholar
Birth time/place28.10.1911
Ausbildung1920–1924
mācījies
mācījies Aknīstes pamatskolā

1924–1929

mācījies
mācījies Subates reālģimnāzijā


1929–1935
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Pabeigtas studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: baltu filoloģija.


1938–1939
studējis
studējis slāvu filoloģiju Varšavas universitātē10.1938g.
līdz 06.1939g.
Ort/Zeit des Todes08.01.1963
Rīga
Rīga
Buried

Bildlegende

Zeige 1-2 von 2 Einträgen.
#OrtDatumTypVietas tips
  
1Rīga
(Rīga)
08.01.1963Ort/Zeit des TodesCity
2Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1929 - 1935AusbildungBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.