Jurijs Abizovs

Ziņot redaktoram

Werke: Author (9); Translator (33); Atdzejotājs (1); Compiler (4); Editor (2); Author of the comment (4); Person of reception (5)

Illustrationen: Person in photo(1)

NameJurijs Abizovs
ZusammenfassungJurijs Abizovs (1921–2006) – Latvijas krievu literatūrzinātnieks, bibliogrāfs un tulkotājs. Dzimis Sverdlovskas apgabalā, Režā. Padomju armijas rindās piedalījies Otrajā pasaules karā. No 1946. gada dzīvojis Rīgā, beidzis Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultāti (1949). Strādājis par docētāju Latvijas Valsts pedagoģiskajā institūtā(1949–1953) un par redaktoru Latvijas Valsts izdevniecībā (1950–1954). Pēc tam nodevies tikai tulkošanai, literatūrzinātniskajam un bibliogrāfa darbam. Sākoties Atmodai, iesaistījies Latvijas nacionālo kultūras biedrību dibināšanas kustībā, viens no Latvijas Krievu kultūras biedrības dibinātājiem un tās priekšsēdētājs (1989–2006).
Krievu valodā pārtulkojis Andreja Upīša, Jāņa Ezeriņa, Egona Līva, Visvalža Lāma, Alberta Bela, Andra Jakubāna, Imanta Ziedoņa, Rūdolfa Blaumaņa, Leona Paegles un citu autoru prozu (romānus, stāstus un noveles). Atdzejojis latviešu tautasdziesmas, Leona Paegles, Raiņa, Jāņa Sudrabkalna, Pāvila Vīlipa dzejoļus.
Publicējis rakstus par tulkošanas problēmām un citiem literatūras jautājumiem. Zinātnisko interešu lokā bijusi krievu emigrācija un krievu kultūra Baltijā un Latvijā, vairāku bibliogrāfisko un biobibliogrāfisko radītāju veidotājs, kas veltīti krievu presei un iespiestajām grāmatā Baltijā un Latvijā.
Persönliche InformationDzimis 1921. gada19. novembrī Režā, Sverdlovskas apgabalā, Krievijā.
Professionelle TätigkeitPirmie tulkojumi – no poļu valodas, atdzejojis poļu dzejnieka Juliana Tuvima dzeju. Tulkojis arī no angļu valodas.

Latviešu literatūras tulkojumi krievu valodā

1951: Paegle, Leons. Рассказы и стихи (Stāsti un dzeja; kopā ar Miru Krupņikovu)
1953: Upīts, Andrejs. На грани веков (Laikmetu griežos; kopā ar V. Liesmu; atkārtoti izdevumi 1955, 1962, 1988)
1957: Ezeriņš, Jānis. Обед под музыку и другие новеллы
1964: Līvs, Egons. Капитан Нуль (Kapteinis Nulle)
1965: Imermanis, Anatols. Спутник бросает тень (Pavadonis met ēnu)
1965: Zunde, Velta. Сказки про Усму (Pasakas par Usmu)
1966: Līvs, Egons. Прелюдия (Prelūdija un citi stāsti)
1968: Līvs, Egons. Чертов кряж (Velnakaula dvīņi, atkārtots izdevums 1972))
1969: Upīts, Andrejs. Романтик (Romantiķis, stāsti)
1971: Līvs, Egons. Чертов кряж; Река джунглей Меллакоре (Velnakaula dvīņi; Džungļu upe Mellakore)
1974: Lāms, Visvaldis. Кукла и комедиант (Jokdaris un lelle, atkārtots izdevums 1975))
1976: Lāms, Visvaldis. Профессия – выше некуда (Mūža guvums)
1976: Mūsdienu latviešu proza О старой доброй земле и о море (Par veco labo zemi un jūru; kopā ar citiem)

1977: Lāms, Visvaldis. Итог всей жизни (Mūža guvums)
1980: Lāms, Visvaldis. Трасса (Trase)
1983: Jakubāns, Andris. Dziesma par veco labo zemi un arī par jūru = Песнь о старой доброй земле и о море = The Song of the Good Old Earth and also of the Sea = Das Lied von der guten alten Erde und auch vom Meer (kopā ar Rutu Spīrsu un Veltu Ēlerti)
1983: Современный латышский рассказ (Mūsdienu latviešu stāsts; kopā ar citiem)
1984: Latvju dainas = Латышские дайны
1984: Jakubāns, Andris. Уход колдуньи (Burves aiziešana)
1984: Kolbergs, Andris. Вдова в январе (Atraitne janvārī)
1985: Viese, Saulcerīte. Кришьянис Барон (Krišjānis Barons)
1986: Ziedonis, Imants. Все-таки (Tik un tā)
1987: Bels, Alberts. Люди в лодках; Голос зовущего; Клетка; Бессонница (Cilvēki laivās; Saucēja balss; Būris; Bezmiegs)
1987: Upīts, Andrejs. Женщина; pассказы (Sieviete; stāsti)
1988: Blaumanis, Rūdolfs. Танец втроем (Dancis pa trim)
1989: Lāms, Visvaldis. Гений домашнего очага (Pavarda kungs Asgalvis; Zeme viņpus Mordangas)
1990: Jakubāns, Andris Леди Сам-Уан и картины ее города (Samvanlēdijas pilsētas ainavas)

Bibliogrāfiskie un biobibliogrāfiskie izdevumi

198-: Русское печатное слово в Латвии: 1919–1944 гг. (Krievu iespieddarbi Latvijā, 1919–1944)
1997: Русская печать в Риге: из истории газеты "Сегодня" 1930-х годов (Krievu prese Rīgā 30. gados; 5 sējumi; kopā ar Borisu Ravdinu, Lazaru Fleišmanu)
2001: Газета "Сегодня" 1919–1940 (2 sējumi; Laikraksts "Sevodņa"1919–1940)
2003: Газета "Слово", 1925–1929 ("Laikraksts "Slovo", 1925–1929)
2003: Русская книга Латвии, 1990–2001 ("Krievu grāmata Latvijā, 1990–2001)
2006: А издавалось это в Риге, 1918–1944 ("To izdeva Rīgā, 1918–1944)

Piedalījies izdevuma "Балтийский архив. Русская культура в Прибалтике" ("Baltijas arhīvs. Krievu kultūra Baltijā") veidošanā (1–3, Tallinā 1996–1997; 4–6, Rīgā 1999–2000).


Galerie der Zitate

Jurijs Abizovs par tulkotāja darbu

"Tulkotājam visos sīkumos jāzina tās tautas vēsture, kuras literatūru viņš uzņēmies tulkot, turklāt nevis vēsture vispār, bet ļoti, ļoti konkrēti ar būtiskiem apakšstrāvojumiem; tulkotājam jāprot kā īstam māksliniekam rīkoties ar savu valodu, dažkārt kauns lasīt, cik noplicinātā un nabadzīgā krievu valodā kāds latviešu autors ir pārtulkots. Var būt arī tāds stāvoklis, ka tulkotājam netrūkst nedz talanta, nedz atbildības sajūtas, tomēr meistarības trūkums ir cēlonis smagai neveiksmei, tāpēc par meistarības jautājumiem jārunā vienmēr un visur, diemžēl pie mums to dara maz. Katrs strādā savā kaktā, kā var un māk. Bet tulkotajam jāvar un jāzina ļoti daudz."

Lāms, Visvaldis. Autors par savu tulkotāju. Padomju Jaunatne, 1981, 15. novembris.
NodarbesÜbersetzer
Schriftsteller
literary scholar
bibliographer
Birth time/place19.11.1921
Reža
Rezh, Sverdlovsk Oblast, Russia
AusbildungAsbest, Sverdlovsk oblast

Mācījies skolā Asbestā.

Alapajevska
Alapayevsk, Sverdlovsk Oblast, Russia
Mācījies skolā Alapajevskā.

Unbekannt – 1940
Reža
Rezh, Sverdlovsk Oblast, Russia

Beidzis vidusskolu Režā.


1940 – 1942 (Datum ist ungenau)
Jekaterinburga
Yekaterinburg, Sverdlovsk Oblast, Russia

Studējis Urālu Valsts universitātē Sverdlovskā


1945 – 1946
Jekaterinburga
Yekaterinburg, Sverdlovsk Oblast, Russia

Studējis Urālu Valsts universitātē


1946 – 1949
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050

Filoloģijas fakultāte

Working place1949 – 1953
Latvian State Pedagogical Institute
Rīga
Rīga
Docētājs

1950 – 1954
Latvijas Valsts izdevniecība
Rīga
Rīga
Redaktors
Participation in organisations1962
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Biedrs

1989 – 2006 (Datum ist ungenau)
Rīga
Rīga
Latvijas krievu kultūras biedrības priekšsēdētājs
Service1942 – 1945
Soviet Army

Piedalījies Otrajā pasaules karā, karojis Dienvidrietumu frontē, kur smagi ievainots.

Detention25.05.1957 – 00.07.1957 (Datum ist ungenau)
Rīga
Rīga
Apsūdzēts pretpadomju literatūras glabāšanā (vāca folkloru – pierakstīja častuškas, anekdotes –, mājās atradās grāmatas ar Sigismunda Vidberga ilustrācijām; tika "piepulcēts" lietām par pornogrāfiska satura literatūras glabāšanu. Spriedums – viens gads labošanas darbos savā darbavietā,
Ort/Zeit des Todes20.06.2006
Rīga
Rīga
Buried2006
Rīgas Otrie Meža kapi
Gaujas iela 12, Rīga, LV-1026

BildlegendeZeige 1-14 von 14 Einträgen.
#OrtDatumTypVietas tips
  
1Reža
(Rezh, Sverdlovsk Oblast, Russia)
19.11.1921Birth time/placeCity
2Rīga
(Rīga)
20.06.2006Ort/Zeit des TodesCity
3Rīgas Otrie Meža kapi
(Gaujas iela 12, Rīga, LV-1026)
2006BuriedCemetery
4Reža
(Rezh, Sverdlovsk Oblast, Russia)
1940AusbildungCity
5Jekaterinburga
(Yekaterinburg, Sverdlovsk Oblast, Russia)
1940 - 1942AusbildungCity
6Brīvības bulvāris 32, Rīga
(Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050)
1946 - 1949AusbildungBuilding, house
7Asbest, Sverdlovsk oblastNicht angegebenAusbildungCity
8Alapajevska
(Alapayevsk, Sverdlovsk Oblast, Russia)
Nicht angegebenAusbildungCity
9Jekaterinburga
(Yekaterinburg, Sverdlovsk Oblast, Russia)
1945 - 1946AusbildungCity
10Rīga
(Rīga)
1949 - 1953Working placeCity
11Rīga
(Rīga)
1950 - 1954Working placeCity
12Rīga
(Rīga)
25.05.1957 - 01.07.1957DetentionCity
13Rīga
(Rīga)
1962Participation in organisationsCity
14Rīga
(Rīga)
1989 - 2006Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.