Joņs Cibuļskis

lv
Ziņot redaktoram

Werke: Author (2); Person of reception (1)

Illustrationen: Person in photo(1)

NameJoņs Cibuļskis
PseudonymJ. Sylmalīts, J. Sylmaļs
Persönliche InformationCIBUĻSKIS Joņs (1911.19.X Nautrēnu pag. Dekteros - 1997.3.I) - dzejnieks un grāmatizdevējs.
Dz. zemnieku ģim. Māc Livzenieku un Nautrēnu pamatskolā. Beidzis Aglonas ģimn. (1933). Jau ģimn. gados sācis darboties latgaliešu period. izdevumos.
Pirmā publikācija - dzejolis "Darbinīkam" žurn. "Zīdūnis" 1932 (7.-8. nr.). Strād. par skolotāju Viļakas pag. pamatskolās (1933-40), Tilžā (1940-41), darbojies arī par grāmatu kolportieri. 1939 kopā ar V. Loci izveidoja Latgaļu izdevniecību, līdz 1940 VI tā paspēja izdot piecas grāmatas. Strād. Nautrēnu sešg. psk. (1942-44), Raņķu septiņg. sk. (1944-49). 1949-55 bijis ieslodzījumā, strād. Volgas-Donas kanāla būvdarbos. Kopš 1955 dzīv. Rīgā, strād. Bolderājas zivju pārstrādāšanas rūpnīcā.
Daudzus gadus vācis un apstrādājis latgaliešu folkl., public. sava vectēva A. Jūrdža un P. Miglinīka arhīva mater., vācis kultūrvēst. mater. par dzimtā pag. vēst. un darbiniekiem, nodevis šos mater. Valsts b-kas rokrakstu nodaļai. Periodikā public. dzejoļi, atmiņu fragm. un kultūrvēst. apceres. Pēdējos desmit gadus sast. latgaliešu skaidrojošo vārdnīcu. - Ps.: J. Sylmalīts, J. Sylmaļs.
I. Salceviča
NodarbesDichter
publisher
publisher
Birth time/place19.10.1911
Ausbildung
mācījies
Livzenieki?
mācījies Livzenieku pamatskolā

mācījies
mācījies Nautrēnu sešklasīgajā skolā

1933
mācījies
beidzis Aglonas ģimnāziju
Ort/Zeit des Todes03.01.1997

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.