Ilze Stikāne

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (1)

Werke: Author (33); Person of reception (1)

Illustrationen: Person in photo(1)

NameIlze Stikāne
GeburtsnameIlze Stikāne
ZusammenfassungIlze Stikāne (1957) – literatūrzinātniece, Latvijas Universitātes profesore, redaktore, literatūras mācību grāmatu autore. Literatūrzinātnieces un pedagoģes Anastasijas Stikānes meita. Beigusi LVU Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu (1980), LVU Filoloģijas fakultātes aspirantūru (1984). Filoloģijas zinātņu kandidāte (1988), filoloģijas doktore (1992). Aizstāvējusi disertāciju "Folkloras motīvi un tēli mūsdienu latviešu dzejā". Strādājusi Liepājas Pedagoģiskā institūta Latviešu valodas un literatūras fakultātē, no 1983. gada – LU Pedagoģijas fakultātes Valodu un literatūras katedras docētāja, kopš 1995. gada katedras vadītāja, profesore (no 2006. gada). Docē folkloras, latviešu literatūras vēstures un latviešu bērnu literatūras lekciju kursu. Monogrāfijas "Vērtību pasaule latviešu bērnu literatūrā" (2005) autore. Kopš 2003. gada Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes prezidente.
Persönliche InformationMāte – literatūrzinātniece un pedagoģe Anastasija Stikāne.
1990–1994: atradusies dzemdību un divu bērnu kopšanas atvaļinājumos.
Professionelle Tätigkeit1982: pirmā publikācija – palīgmateriāls lektoriem "Jāņa Petera daiļrade". Rīga: LPSR Zinību biedrība.

Literatūrzinātniskā un pedagoģiskā darbība

Publicējusi rakstus par latviešu folkloru un dzeju; šie jautājumi plašāk aplūkoti disertācijā "Folkloras motīvi un tēli mūsdienu latviešu dzejā".
Publicējusi zinātniskus un populārzinātniskus rakstus par arhetipiem latviešu literatūrā, vērtību sistēmu bērnu literatūrā, trimdas fenomenu latviešu literatūrā, kā arī metodiskus materiālus lekciju kursiem u.c.

Docē folkloras, latviešu literatūras vēstures (trimdas literatūras) un latviešu bērnu literatūras lekciju kursu.


Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi

1988: Filoloģijas zinātņu kandidāte
1992: Filoloģijas doktore (Dr. philol.)
1995: LU docente
1999: LU asociētā profesore
2006: LU profesore

Apbalvojumi

2016: LU rektora pateicība un apbalvojums ar ģerboņa sudraba nozīmīti Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Skolotāju izglītības nodaļas profesorei, Dr. philol. Ilzei Stikānei par ilggadēju un atbildīgu darbu topošo latviešu valodas skolotāju izglītībā, nozīmīgu zinātnisko darbu un ieguldījumu LU darbībā, 2016. gada 27. jūnijā (rīk. A59-2/285)

2017: LU rektora Atzinības raksts profesorei, Dr. philol. Ilzei Stikānei par ilggadēju, kvalitatīvu zinātnisko un pedagoģisko darbu topošo latviešu valodas un literatūras skolotāju izglītībā, kā arī sakarā ar dzīves jubileju, 2017. gada 6. aprīlī.

2017: LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāna pateicība Ilzei Stikānei par ilggadēju, kvalitatīvu zinātnisko un pedagoģisko darbu topošo latviešu valodas un literatūras skolotāju izglītībā, kā arī sakarā ar dzīves jubileju, 2017. gada jūnijā.
SaiknesAnastasija Stikāne (1927–2008) - Mutter
Pāvils Bečs (1913–1994) - Der Bruder der Mutter
NodarbesProfessorin
literary scholar
Birth time/place06.04.1957
Rīga
Rīga
AusbildungUnbekannt – 1975
Sigulda Secondary School
Ata Kronvalda iela 7, Sigulda
Ata Kronvalda iela 7, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

Beigusi Siguldas 1. vidusskolu.


1975 – 1980
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050
Studijas Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātē. Iegūtā kvalifikācija – filologs, latviešu valodas un literatūras pasniedzējs.

1980 – 1984
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050
Studijas Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes aspirantūrā.
Working place1980 – 1983
Viļa Lāča Liepājas Pedagoģiskais institūts (1966–1990)
Lielā iela 14, Liepāja
Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401
Liepājas Pedagoģiskā institūta Latviešu valodas un literatūras katedras pasniedzēja

1983 – 1985
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Jūrmalas gatve 74/76, Rīga
Jūrmalas gatve 76, Rīga, LV-1083
Latvijas Valsts universitātes Pedagoģijas fakultātes Valodu un literatūras katedras pasniedzēja

1985 – 1989
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Jūrmalas gatve 74/76, Rīga
Jūrmalas gatve 76, Rīga, LV-1083
Latvijas Valsts universitātes Pedagoģijas fakultātes Valodu un literatūras katedras vecākā pasniedzēja

1989 – 1990
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Jūrmalas gatve 74/76, Rīga
Jūrmalas gatve 76, Rīga, LV-1083
Latvijas Valsts universitātes Pedagoģijas fakultātes Valodu un literatūras katedras docente

1994 – 1999
University of Latvia
Jūrmalas gatve 74/76, Rīga
Jūrmalas gatve 76, Rīga, LV-1083
Latvijas Universitātes Pedagoģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras mācību metodikas katedras docente

1995 – 2004
University of Latvia
Jūrmalas gatve 74/76, Rīga
Jūrmalas gatve 76, Rīga, LV-1083
Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras mācību metodikas katedras vadītāja

1999 – 2006
University of Latvia
Jūrmalas gatve 74/76, Rīga
Jūrmalas gatve 76, Rīga, LV-1083
Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras mācību metodikas katedras, kopš 2005. gada Skolotāju izglītības nodaļas asociētā profesore

2000 – 2002
University of Latvia
Jūrmalas gatve 74/76, Rīga
Jūrmalas gatve 76, Rīga, LV-1083
Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes prodekāne

2006
University of Latvia
Jūrmalas gatve 74/76, Rīga
Jūrmalas gatve 76, Rīga, LV-1083
Kopš 2006. gada Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Skolotāju izglītības nodaļas profesore.
Participation in organisations1998 līdz šim
Latvian Section of The International Board on Books for Young People

Kopš 1998. gada Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes biedre.


2003 līdz šim
Latvian Section of The International Board on Books for Young People

Kopš 2003. gada Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes prezidente.

BildlegendeZeige 1-13 von 13 Einträgen.
#OrtDatumTypVietas tips
  
1Rīga
(Rīga)
06.04.1957Birth time/placeCity
2Ata Kronvalda iela 7, Sigulda
(Ata Kronvalda iela 7, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150)
1975AusbildungBuilding, house
3Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
1975 - 1980AusbildungBuilding, house
4Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
1980 - 1984AusbildungBuilding, house
5Lielā iela 14, Liepāja
(Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401)
1980 - 1983Working placeBuilding, house
6Jūrmalas gatve 74/76, Rīga
(Jūrmalas gatve 76, Rīga, LV-1083)
1983 - 1985Working placeBuilding, house
7Jūrmalas gatve 74/76, Rīga
(Jūrmalas gatve 76, Rīga, LV-1083)
1985 - 1989Working placeBuilding, house
8Jūrmalas gatve 74/76, Rīga
(Jūrmalas gatve 76, Rīga, LV-1083)
1989 - 1990Working placeBuilding, house
9Jūrmalas gatve 74/76, Rīga
(Jūrmalas gatve 76, Rīga, LV-1083)
1994 - 1999Working placeBuilding, house
10Jūrmalas gatve 74/76, Rīga
(Jūrmalas gatve 76, Rīga, LV-1083)
1995 - 2004Working placeBuilding, house
11Jūrmalas gatve 74/76, Rīga
(Jūrmalas gatve 76, Rīga, LV-1083)
2000 - 2002Working placeBuilding, house
12Jūrmalas gatve 74/76, Rīga
(Jūrmalas gatve 76, Rīga, LV-1083)
1999 - 2006Working placeBuilding, house
13Jūrmalas gatve 74/76, Rīga
(Jūrmalas gatve 76, Rīga, LV-1083)
2006Working placeBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.