Daina Jurika

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (1)

Werke: Author (5)

Audio/video: Narrator (1)

NameDaina Jurika
Persönliche InformationJurika Daina (dz. 1958. 12.XII Rīgā) - folkloriste, filol. dokt. (1992).
Dz. filologa - augstskolas pasniedzēja un mājamatnieces ģim. Beigusi Rīgas 4. vsk. (1977), LVU Svešval. fak. Angļu val. un lit. nodaļu (1984). Bijusi vecākā laborante un pasniedzēja LVU Svešvalodu fak. (1985-86), vecākā pasniedzēja ZA Svešvalodu katedrā (1987-92). Strād. salīdzinošajā folkloristikā. Aizstāvējusi dokt. disertāciju "Angļu un latviešu parēmiju salīdzinošā analīze". Kā Fulbraita stipendiāte (1994 un 2000) un IREX stipendiāte (1995) māc. ASV Indiānas univ. Folkloras institūtā. Biznesa augstsk. "Turība" Valodu katedras vadītāja, doc. (1995-98), personāla daļas vad. firmā "Amber Furniture" (no 1998).
Pirmā publikācija - metodiska izstrādne "Kopējas iezīmes īru un latviešu vēstītājfolklorā" (1985). Public. rakstus "Internacionāls sakāmvārdu tips un tā nacionālo versiju dinamika" ("Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis", 1988, 10), "Suņa tēla semantika latviešu un angļu parēmijās" ("Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis", 1991, 9), "Līgavas ētiskais vērtējums (latviešu un angļu folkloras materiālos)" krāj. "Latviešu folklora. Tradicionālais un mainīgais" (1992). Piedalījusies Herdera izd-bas vārdnīcas "Simboli" (1993) tulkošanā. Periodikā public. apskatus par ASV folkloras žurnāliem.
A.Vite
NodarbesFolkloreforscherin
philologist
Birth time/place12.12.1958
Rīga
Rīga
Ausbildung
studējis
kā Fulbraita stipendiāte (1994 un 2000) un IREX stipendiāte (1995) māc. ASV Indiānas univ. Folkloras institūtā

Unbekannt – 1977
mācījies
beigusi Rīgas 4. vsk.

Unbekannt – 1984
studējis
beigusi LVU Svešval. fak. Angļu val. un lit. nod.

BildlegendeZeige 1-1 von 1 Eintrag.
#OrtDatumTypVietas tips
  
1Rīga
(Rīga)
12.12.1958Birth time/placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.