Pēterburgas Universitāte

OrganisationPēterburgas Universitāte
Persona
Vieta, notikums
Veids
No
Līdz

studējis tieslietas

Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia
Ausbildung
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia
Ausbildung

studējis filoloģiju

Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia
Ausbildung
1869
1872

Juridiskajā fakultātē studējis tieslietas, draudzība ar Ausekli, vēlāk - rūpes par viņa piemiņas saglabāšanu.

Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia
Ausbildung
00.01.1879
1884
Juridiskā fakultāte
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia
Ausbildung
1884
1888
Salīdzināmās valodniecības katedras privātdocents.
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia
Working place
1886
1918
Filoloģijas fakultātes Austrumu valodu nodaļā studējis ķīniešu, mandžūru, mongoļu un kalmiku valodu. Studijas beidzot, paturēts universitātē, lai gatavotos profesūrai ķīniešu un mandžūru valodā un literatūrā.
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia
Ausbildung
1892
1896

Studējis tieslietas.

Pārcietis garīgu slimību, pēc kuras 1905. gadā atgriezies Latvijā.

Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia
Ausbildung
1898
1904
Ieguvis maģistra grādu Pēterburgas universitātē par disertāciju "Opit mandarinskoj gramatiki" ("Mandarīnu gramatikas apcerējums").
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia
Ausbildung
1902
Juridiskā fakultāte
Ausbildung
1906

Studējis tieslietas Pēterburgas universitātē.

Ausbildung
1906
1909

Fizikas un matemātikas fakultāte.

Ausbildung
1906
1910
Brīvklausītājs, studējis vēsturi un filozofiju.
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia
Ausbildung
1911
1913
Veicis zinātnisko darbu Pēterburgas Universitātes Juridisko valststiesību katedrā.
Working place
1911
1914

Vēstures un filoloģijas fakultāte

Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia
Ausbildung
1912

Studējis ģermāņu filoloģiju.

Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia
Ausbildung
1913
1917
Studējis tautsaimniecību
Ausbildung
1914
1917

Studējis dabaszinātnes, taču mācības pārtraucis iesaukums kara dienestā, komandēts uz Maskavas II virsnieku skolu.

Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia
Ausbildung
1915

studējis filoloģiju Petrogradas universitātē

Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia
Ausbildung
1919

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.