Latviešu preses biedrība

OrganisationLatviešu preses biedrība
Zusätzliche Information

Trimdas organizācija.

KrājumiLatvijas literatūra

Aina Zemdega

Alberts Raidonis

Aleksandrs Arvīds Zariņš

Aleksandrs Grīns

Aleksandrs Liepa

Aleksandrs Plensners

Aleksandrs Zaube

Alfrēds Gāters

Alīda Cīrule

Andrejs Eglītis

Andrejs Iksens

Andrievs Salmiņš

Anšlavs Eglītis

Arnis Skujiņš

Arnolds Rasa

Arturs Kroders

Arveds Švābe

Arvīds Eglītis

Astrīde Ivaska

Austra Liepiņa

Austra Tamuža

Babete Blicava

Baiba Bičole

Baiba Kangere

Benjamiņš Jēgers

Biruta Senkēviča-Ziemane

Brunis Rubess

Dzidra Purmale

Dzintars Freimanis

Dzintars Kiršteins

Dzintra Kalniņa

Edgars Ardenss

Eduards Līcis

Eduards Ramats

Eduards Sināts

Eduards Šmugajs

Egīls Kalme

Eiženija Tālmane

Elfa Taiga

Ella Andersone

Ella Kreišmane

Elza Alka-Gaigala

Emīls Dēliņš

Erna Lēmane

Ernests Aistars

Ernests Jurka

Evelīna Grāmatniece

Felikss Krusa

Fricis Freidenfelds

Fridrihs Plostenieks

Gunars Janovskis

Gundars Grīslītis

Gunārs Vidzemnieks

Henrijs Moors

Hermanis Kreicers

Heronims Tihovskis

Herta Krauja

Hugo Puriņš

Ilmārs Batraks

Ilmārs Rumpēters

Ilze Liepiņa

Indra Gubiņa

Indriķis Šterns

Ingeborga Levite

Ingrida Vīksna

Inta Purva

Inārs Brēdrihs

Irina Ozoliņa

Irma Bērziņa

Irma Grebzde

Irma Vīksniņa

Janīna Babre

Jonāss Miesnieks

Juris Krādziņš

Juris Mazutis

Jānis Bičolis

Jānis Cīrulis

Jānis Frišvalds

Jānis Klīdzējs

Jānis Osvalds Muižnieks

Jānis Rolavs

Jānis Sarma

Jānis Sudrabiņš

Jānis Veselis

Jānis Voldemārs Bērziņš

Jānis Širmanis

Jānis Šķirmants

Karola Dāle

Knuts Lesiņš

Konstantīns Tumils

Krišs Sidars

Kārlis Dziļleja

Kārlis Kāre

Kārlis Pauls Pētersons

Kārlis Rabācs

Kārlis Ķezbers

Laimonis Olvils Zandbergs

Leons Rumaks

Leonīds Slaucītājs

Lidija Margarita Lideka

Linards Tauns

Lolita Gulbe

Ludis Bērziņš

Magdalēne Irma Rozentāle

Maija Veinberga-Hinkle

Margarita Ausala

Margarita Kovaļevska

Marija Urnežus

Marta Landmane

Marta Prauliņa

Marta Vitrupe

Mintauts Eglītis

Modris Lorbergs

Monika Zariņa

Māra Kalmane

Māra Kalniete

Mārtiņš Derums

Nikolajs Kalniņš

Ojārs Jēgens

Oskars Kalējs

Osvalds Akmentiņš

Oto Krolls

Oļģerts Liepiņš

Pāvils Vasariņš

Pēteris Aigars

Raits Ritums

Rasma Sināte

Reinholds Roberts Millers

Reinis Birzgalis

Rihards Kraulis

Rita Gāle

Rita Liepa

Rolfs Ekmanis

Rūta Skujiņa

Sandra Lazdiņa

Selga Silkalna

Sigurds Indulis Poruks

Teodors Sīlis

Terēze Lazdiņa-Budiņa

Tonija Krūka

Tālivaldis Arvīds Dangavs

Tālivaldis Ķiķauka

Valda Dreimane

Valdemārs Akacis

Valdemārs Mežaks

Valdemārs Skaistlauks

Valdis Krāslavietis

Valdis Pūlis

Valdis Zeps

Valentīna Hermane

Valters Ziediņš

Valters Zirnītis

Velta Saulīte

Veronika Strēlerte

Vigo Burģis

Viktors Irbe

Voldemārs Avens

Zenta Liepa

Ziedonis Landavs

Zigrīda Daškevica

Zigurds Bārda

Zinaīda Lazda

Ēriks Raisters

Žanis Unāms

Persona
Vieta, notikums
Veids
No
Līdz
Participation in organisations
Participation in organisations

Kanādas kopas biedrs.

Participation in organisations
Participation in organisations
Darbojās Kanādas kopā.
Toronto, Ontario, Canada
Participation in organisations
Participation in organisations

Ziemeļkalifornijas nodaļas biedrs

California, USA
Participation in organisations
Trimdā darbojās Čikāgas-Milvoku kopā.
Participation in organisations
Darbojās Čikāgas-Milvoku kopā.
Chicago, Illinois
Participation in organisations
Darbojās Čikāgas-Milvoku kopā; bijis arī tās priekšsēdis.
Chicago, Illinois
Participation in organisations
Čikāgas kopas sekretāre.
Chicago, Illinois
Participation in organisations
Participation in organisations

1954-1956 ievēlēts centrālajā valdē.

Participation in organisations

Darbojusies LPB Kanādas kopā.

Canada
Participation in organisations

Austrālijas kopas biedrs; bijis valdes loceklis un arī kopas vadītājs.

Participation in organisations
Kanādas kopas biedre.
Participation in organisations
Participation in organisations
Goda biedrs.
Participation in organisations
Austrālijas kopas biedre.
Australia
Participation in organisations
Participation in organisations
Austrālijas kopas biedre.
Australia
Participation in organisations
Goda biedrs.
Participation in organisations
Goda biedrs.
Participation in organisations
Participation in organisations
Participation in organisations
Čikāgas-Milvoki kopas biedrs.
Participation in organisations
Participation in organisations
Boston, Massachusetts, United States
Participation in organisations

Darbojusies Čikāgas-Milvoku kopā, tās valdē.

Chicago, Illinois
Participation in organisations
Darbojās Čikāgas-Milvoku kopā.
Chicago, Illinois
Participation in organisations
Latviešu preses biedrības Kanādas kopa.
Canada
Participation in organisations
Anglijas kopas biedre.
Participation in organisations
Kanāda kopas biedre, arī goda priekšsēde.
Canada
Participation in organisations
Rīga
Participation in organisations
Latviešu preses biedrības Anglijas kopa.
United Kingdom
Participation in organisations
Rīga
Participation in organisations
Participation in organisations
LPB Kanādas kopas biedrs.
Toronto, Ontario, Canada
Participation in organisations
Latviešu preses biedrības Austrālijas kopas biedrs.
Australia
Participation in organisations
Latviešu preses biedrības Austrālijas kopas biedrs.
Australia
Participation in organisations
Latviešu preses biedrības Kanādas kopas biedrs.
Canada
Participation in organisations

Darbojās Latviešu preses biedrības Austrālijas (Melburnas) kopā.

Australia
Participation in organisations
Participation in organisations
Darbojās Latviešu preses biedrības Kanādas kopā.
Toronto, Ontario, Canada
Participation in organisations
Latviešu preses biedrības Austrālijas kopa.
Sydney, New South Wales, Australia
Participation in organisations
Australia
Participation in organisations
Darbojās Latviešu preses biedrības Vācijas kopā.
Participation in organisations
Latviešu preses biedrības Anglijas kopa.
England, United Kingdom
Participation in organisations
Participation in organisations
Participation in organisations
Germany
Participation in organisations
United States
Participation in organisations
Latviešu preses biedrības Kanādas kopa.
Canada
Participation in organisations
Darbojās Latviešu preses biedrībā franču zonā Rāvensburgā.
Germany
Participation in organisations
Darbojās Austrālijas kopā.
Melbourne, Victoria, Australia
Participation in organisations
Austrālijas kopas valdes priekšsēde,
Australia
Participation in organisations
Participation in organisations
LPB Anglijas kopa.
England, United Kingdom
Participation in organisations
Kanādas kopas biedre.
Canada
Participation in organisations
Čikāgas-Milvoku kopas biedrs.
Chicago, Illinois
Participation in organisations
Vācijas kopas biedrs.
Germany
Participation in organisations
Kanādas kopas biedre.
Canada
Participation in organisations
LPB Vācijas kopas biedrs.
Germany
Participation in organisations
Latviešu preses biedrības Austrālijas kopas biedrs.
Australia
Participation in organisations
Ilggadējs biedrības priekšsēdis.
Germany
Participation in organisations
Latviešu preses biedrības Anglijas kopa.
England, United Kingdom
Participation in organisations

Latviešu preses biedrības Austrālijas kopas biedre.

Australia
Participation in organisations
Goda biedrs.
Participation in organisations
LPB Melburnas kopa.
Melbourne, Victoria, Australia
Participation in organisations
Participation in organisations
Participation in organisations
Latviešu preses biedrības Austrālijas kopa.
Australia
Participation in organisations
Participation in organisations
Participation in organisations
Participation in organisations
Participation in organisations
Participation in organisations
Darbojas Latviešu preses biedrības Anglijas kopā.
England, United Kingdom
Participation in organisations
Participation in organisations
Darbojās Latviešu preses biedrības Anglijas kopā, 1964. gada martā kopā ar vīru Gunti Zariņu no kopas izstājās.
England, United Kingdom
Participation in organisations
Latviešu preses biedrības Anglijas kopa.
London, Ontario, Canada, N6A 3K7
Participation in organisations
Participation in organisations
Darbojās LPB Kanādas kopā.
Canada
Participation in organisations

Darbojies Centrālajā valdē, bijis priekšsēdis,

Participation in organisations
Participation in organisations
Participation in organisations

Darbojās Latviešu preses biedrības Austrālijas kopā.

Melbourne, Victoria, Australia
Participation in organisations
Latviešu preses biedrības Anglijas kopas biedre.
England, United Kingdom
Participation in organisations
Darbojās Latviešu preses biedrības Kanādas kopā.
Canada
Participation in organisations
Latviešu preses biedrības Kanādas kopa.
Canada
Participation in organisations
Participation in organisations
Participation in organisations
Participation in organisations
Latviešu preses biedrības Austrālijas kopas biedrs.
Australia
Participation in organisations

Valdes loceklis.

Rīga
Participation in organisations
Participation in organisations
Participation in organisations
Piedalījies biedrības dibināšanā.
Participation in organisations
1931
Participation in organisations
1937
Priekšnieka biedrs -vietnieks.
Participation in organisations
1937
Participation in organisations
1937
Rīga
Participation in organisations
1937
Participation in organisations
1937
Rīga
Participation in organisations
00.03.1937
Participation in organisations
1939
Participation in organisations
1939
Rīga
Participation in organisations
1939
Participation in organisations
00.03.1939
Rīga
Participation in organisations
00.03.1939
Tika uzņemts biedrības angļu joslas kopā.
Germany
Participation in organisations
1947
Germany
Participation in organisations
1947
Germany
Participation in organisations
1947
Participation in organisations
1948
Germany
Participation in organisations
1948
Darbojās Austrālijas kopā.
Australia
Participation in organisations
1951
Latviešu preses biedrības Kanādas kopa.
Canada
Participation in organisations
1951
United States
Participation in organisations
1951

Latviešu preses biedrības Vācijas kopa, pēc pārcelšanās 1953. gadā uz Kanādu, ieskaitīts Latviešu preses biedrības Kanādas kopā.

Germany
Participation in organisations
1951
Ievēlēts par biedrības goda biedru.
Participation in organisations
1952
United States
Participation in organisations
1952
United States
Participation in organisations
1952

Darbojās Latviešu preses biedrības Adelaides literārajā kopā.

Adelaide, South Australia, Australia
Participation in organisations
1952
Participation in organisations
1952
Kopš 1952: Vācijas kopas valdes priekšsēdētājs.
Germany
Participation in organisations
1952
Participation in organisations
1952
Participation in organisations
1952
Darbojās Latviešu Preses biedrības Austrālijas kopā.
Australia
Participation in organisations
1953

Latviešu preses biedrības Kanādas kopas biedrs.

Canada
Participation in organisations
1954
ASV kopas biedrs.
Participation in organisations
1956
United States
Participation in organisations
1956

Austrālijas kopas Goda biedrs.

Australia
Participation in organisations
00.02.1959
Biedrības priekšsēdētājs.
Participation in organisations
1962
1967

Darbojās Anglijas kopā.

England, United Kingdom
Participation in organisations
1963
Darbojās biedrības Anglijas kopā, bija kopas priekšsēde (1971-1992).
England, United Kingdom
Participation in organisations
1963
Latviešu preses biedrības Anglijas kopas biedrs.
England, United Kingdom
Participation in organisations
1963
Latviešu preses biedrības Anglijas kopas biedrs.
England, United Kingdom
Participation in organisations
1963
Darbojās Latviešu preses biedrības Kanādas kopā.
Canada
Participation in organisations
1963
Kanādas kopas biedrs.
Canada
Participation in organisations
1964

Darbojās Latviešu preses biedrības Austrālijas kopā.

Australia
Participation in organisations
1964

LPB uzņemta 1965. gadā, bijusi Centrālās valdes locekle.

Participation in organisations
1965

Darbojās Čikāgas-Milvoku kopā.

Participation in organisations
1966
Participation in organisations
1966

1974: ievēlēts par priekšsēdi.

United States
Participation in organisations
1966
Participation in organisations
1966
Latviešu preses biedrības Austrālijas kopa.
Australia
Participation in organisations
1966
Participation in organisations
1966
Participation in organisations
1966
Participation in organisations
1966
Participation in organisations
1966
Participation in organisations
1966
Participation in organisations
1966
Participation in organisations
1966
Participation in organisations
1966
Participation in organisations
1966
Participation in organisations
1966
Participation in organisations
1966
Participation in organisations
1966
Participation in organisations
1966
Participation in organisations
1966
Participation in organisations
1966
Participation in organisations
1966
Latviešu preses biedrības Vācija kopā.
Germany
Participation in organisations
00.09.1966
United States
Participation in organisations
1967

Ievēlēts par goda biedru.

United States
Participation in organisations
1967

LPB Vācijas kopas biedrs.

Germany
Participation in organisations
1969
Latviešu preses biedrības Kanādā vadītājs.
Canada
Participation in organisations
1970
Uzņemts Latviešu preses biedrības Austrālijas kopā.
Australia
Participation in organisations
1973
Participation in organisations
1984
Participation in organisations
1991
Goda biedrs.
United States
Participation in organisations
1992

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.