Enciklopēdijas turpinājums "Māksla un arhitektūra biogrāfijās"Bibliogrāfija
Grosmane, E. (2001). Enciklopēdijas turpinājums "Māksla un arhitektūŗa biogrāfijās". Letonica, Nr. 6/7, 184. - 185. lpp.

Izdevējs

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Izdevuma veids

Publikācija

Darba veids

Oriģināldarbs

Nr.

6/7

ISSN

1407-3110

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

2001, Rīga