Smalkās kaites

Trešais atkārtotais izdevums; pirmizdevums 1937. gadā, otrs izdevums – 1949. gadā.

Satura rādītājs

Bada spēle
Dāvana
Līdzjūtība
Dzeltānā roze
Brauciens pie Annas
Simts divdesmit latu
Lielas spodrības gaismā
X un Y
Stāsts par nagu
Abakuka krišana
Sarkanās asaras
Jāšana uz lauvas
Gājiens ar lopiem
Ķirbji

Izdevējs

Valters un Rapa

Izdevuma veids

Literārs krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9789984805009

Darba autors

Mākslinieks

Izdošanas gads/vieta

2007, Rīga