Annas pūra govs

Publicitātes informācija

"Annas pūra govs" ir Annas Auziņas ceturtais dzejoļu krājums, kurā apkopoti un sakārtoti pēdējo sešu gadu laikā tapušie dzejoļi. 
"Krājumā "Annas pūra govs" risinātas vairākas klasiskas dzejas tēmas – indivīda attiecības ar Dievu; iekšējā brīvība, prieks, neprāts, izmisums un samierināšanās; dzīves cikls un nāve; dzimtas un tautas vēsture kā mantojums. Krājumā iekļauta arī konceptuāla poēma "Identitāte", kas izjauktā secībā parāda kādas ģimenes vēsturi, aktualizējot būtiskus 20. gs. notikumus un demonstrējot laikmetam raksturīgas valodas struktūras. Arī vairākos citos dzejoļos esmu strādājusi ar valodu, variējot tradīciju un priekšstatus par to, kas ir laba dzeja," tā Anna Auziņa.

Nosaukums oriģinālvalodā

Annas pūra govs

Izdevējs

Neputns

Izdevuma veids

Literārs krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9789934565106

Darba autors

Redaktors

Mākslinieks

Izdošanas gads/vieta

03.2017, Rīga

Sarakstīšanas laiks/vieta

2011 – 2017