Francis Trasūns

Izdevējs: Franča Trasuna fonds

Saturs:
J. Šķirmants: Morāliskais pienākums.
M. Bukšs: Francis Trasuns 1864–1926.
T. Puisāns: Francis Trasuns – latviešu tautas vienotājs.
L. Latkovskis: Bazneickunga Franča Trasuna dzeive un dorbi.
F. Murāns: Gaismas saucējs (veltījums Francim Trasunam) [dzejolis].
P. Zalāne: Franča Trasuna idejiskā nozīme.
F. Trasuns: Rozba, suņs (fabula).
J. Šķirmants: Francis Trasuns un viņa traģiskais liktenis.
E. Trasuns: Taisneiba un vara (fabula).
V. Krustāns: Francis Trasuns – valstsvīrs un garīdznieks.
J. Grodnis: Par Franci Trasunu.
E. Trasuns: Mokslinīks un cyuka (fabula).
S. Gorsvāns: Franča Trasuna uzskati un principi.
E. Trasuns: Cyuka un sile (fabula).
A. Raidonis: Trasuna augšāmcelšanās.
F. Trasuns: Goreigais banditisms. Vēstule pāvestam 1926. g. 20. janvārī.
J. Klīdzējs: Iesniegums Amerikas latviešu katoļu apvienības prezidentam un Amerikas latviešu katoļu apvienības 1981. gada kongresam Mineapolē 1981. g. 14. jūlijā. Vēstule "Gaismai" 1981. g. 14. jūlijā.
H. Trops: Vēstule J. Klīdzējam 1985. g. 6. decembrī.
J. Rainis: Līdzjūtības vēstule Jezupam Trasunam 14.4.26.
F. Trasuns: Stymbyns (fabula). Filozofs un cyuka (fabula).