Kopoti raksti 4 sējumos

Izdod Latgales Kultūras centra izdevniecība Rēzeknē. 2. sējums iznācis 1998. 3. sējums - "Franča Trasuna runas Saeimā". 4. sējumu paredzēts veltīt rakstiem un atziņām par T.

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1997