Cūku grāmata

"Cūku grāmata" ir Jāņa Einfelda pirmais romāns. Ieguvis 2. vietu žurnāla "Karogs" un Raimonda Gerkena romānu konkursā.

Kritikas vērtējums
Salīdzinājumā ar Einfelda īsprozu "Cūku grāmata" ir vieglāk lasāma. Šoreiz Einfeldam raksturīgie pārgalvīgo un neatšifrējamo metaforu gūzmojumi ir diezgan reti sastopami. Kaut gan – gandrīz ik teikumā jūtama tāda kā semantiska nobīde: autors šķietami aplami rīkojas ar valodu, vārdi negrib "saāķēties" cits ar citu, ir bagātīgi izbārstītas dažādu ačgārnību pērles. Līdzīgas nobīdes sastopamas arī citos teksta līmeņos. Rodas iespaids, ka autoram piemīt savdabīgs "redzes defekts", un, kā literatūrā tas mēdz notikt, defekts pazaudē pirmo burtu un pārtop efektā. Brīžiem Einfelds mēdz būt tik bērnišķīgi naivs, ka gluži vai šķērmi ap dūšu sametas. Taču tad viņš pēkšņi ievij tekstā tik fekalizēti cūciski erotisku pasāžu, ka sametas vēl šķērmāk. Kopumā to laikam sauc par rafinētu iņtelektuālismu.

Berelis, Guntis. Episka pastaiga pie literatūras robežām. Diena, 01.04.1996.

Izdevējs

Izdevniecība "Karogs"

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9984505219

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1996, Rīga