Kuršu vikingi

A. Miglas un V. Rūmnieka darba sižetu bagātina aizraujoši tēli un plašs izziņas materiāls par mazzināmām mūsu vēstures lappusēm. Romānā attēlotas 9. gadsimta kuršu cīņas ar dāņiem, zviedriem, žemaišiem. Darbā ienāk problēma par kristietības pirmsākumiem Latvijā. Romāns žurnāla "Karogs" un R. Gerkena ceturtajā romānu konkursā ieguva pirmo godalgu (1997).
Romāns tapis 11 gadu laikā, no tiem pirmie septiņi - materiālu vākšanai.

Izdevējs

Izdevniecība "Karogs"

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Redaktors

Mākslinieks

Fotogrāfs

Izdošanas gads/vieta

1998, Rīga