Taivas ciems

Viļa Plūdoņa autobiogrāfisko tēlojumu "Mazā Anduļa pirmās bērnības atmiņas" (sākotnēji ar nosaukumu "Taivas ciems") pirmpublikācija periodikā.
Publicēts laikraksta "Dienas Lapa" 1900. gada 261.–268. nr.

Izdevuma veids

Publikācija

Darba veids

Pirmpublicējums periodikā

Nr.

261–268

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

18.11.1900 – 28.11.1900