Sērmūkšu vīnsSaturs
Pusnakts mīla
Viesis
Papardes zieds
Bēglis
Doniņa uzvara
Vecmāmiņas kāzu krekls
Nejaušais precinieks
Kā tas notiek
Gadījums pelēkā mājā
Modelis
Aluminija ielāps
Vilciņš atsitas
Labi domāts
Vīrs un sieva
Klāvs ceļ debesis
Daiģienes vaina
Marta vēji

Izdevējs

A. Gulbja apgāds

Izdevuma veids

Literārs krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1939, Rīga