Kaspars Kraukliņš - Bauskas birģermeistars (1737-1805)

V. Smilgas raksts sniedz ieskatu Kārļa Konstantīna Kraukliņa tēva izcelsmē, dzīvē un darbos.

Izdevuma veids

Publikācija

Darba veids

Recepcija

Nr.

47.

Klasifikators

Izdošanas gads/vieta

20.11.1937, Rīga
746.-747.lpp.