Pirmie vizbulīši

Pirmie vizbulīši: 1. daļa. Domātā otrā daļa nav iznākusi.
Pirmā Ventspils dzejnieka Ventspilī iespiestā grāmata.

Iespiests Fr. Langes drukātavā.

Izdevuma veids

Literārs krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1903, Ventspils
Izdevējs: Fr. Linge