Diženā rotaļa

Dzejoļi pirmsskolas vecuma bērniem. Lilijas Butenko ilustrācijas.

Anotācija
Leontīne Apšeniece-Akula dzimusi Balvu rajona Bērzpils pagastā, kur viņas bērnības pļavā ganās skudras un sienāži, vējā klusi san smilgas un zilie zvaniņi zvana, bites un kamenes naski vāc medu, vecajā eglē stārķi vingrina spārnus tālajam gājputnu ceļam uz siltajām zemēm.

Izdevējs

Izdevniecība "Eve"

Izdevuma veids

Literārs krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9789984716718

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

2007, Rīga