Ar durkli un vijoli. Man patīk balādiska dzeja

Undīnes Adamaites saruna ar dzejnieci Dainu Sirmo saistībā ar viņas dzejoļu krājuma "Iekšpagalms" (Pētergailis, 2014) nākšanu klajā.

Izdevējs

Dienas Mediji

Izdevuma veids

Publikācija

Darba veids

Recepcija

Nr.

173

ISSN

1407-1290

Darba autors

Recepcijas persona

Izdošanas gads/vieta

10.09.2014, Rīga