Kopoti raksti 4. sējumos. 4. sējums

Šajā sējumā ievietots romāns "Agrā rūsa", Birutas Gudriķes apcere par Elīnas Zālītes dzīvi un darbiem un Skaidrītes Sirsones sastādīta bibliogrāfija.

Saturs
Agrā rūsaBiruta Gudriķe. KomentāriBiruta Gudriķe. Dzīves gaita aša, ašaSkaidrīte Sirsone. Zālītes publikācijasRedakcijas kolēģija: Lija Brīdaka, Viktors Hausmanis, Valija Labrence.

Izdevējs

Izdevniecība "Liesma"

Izdevuma veids

Kopoti raksti

Darba veids

Oriģināldarbs

Sastādītājs

Darba autors

Mākslinieks

Recepcijas persona

Izdošanas gads/vieta

1988, Rīga