Rītam ticēt

SATURS
Cikli: Piedod, Dzimtene, Es gribu tikt pareizi saprasts, Rītam ticēt
Poēmas: Ekskursija von Vulfa mežā, Klavierkoncerts

Izdevējs

Izdevniecība "Liesma"

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Komentāra autors

Darba autors

Mākslinieks

Izdošanas gads/vieta

1986, Rīga