Raksti. 3. sējums

Raksti piecos sējumos. 3. sējums.

Redkolēģija: Ilgonis Bērsons, Arvīds Grigulis, Anna Sakse.
Sakārtotājs un komentāru autors Jānis Niedre.

Saturs
Ceplis (romāns)

Izdevējs

Latvijas Valsts izdevniecība

Izdevuma veids

Kopoti raksti

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Sastādītājs

Komentāra autors

Izdošanas gads/vieta

1961, Rīga