Vihreäsilmainen yö

Atdzejojusi Jatta Krug.

Darba veids

Tulkojums

ISBN

9524830264

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

2006
Turku: Sammakko

Sarakstīšanas laiks/vieta

1986 – 2002