Zemesvēzi dzirdēt

Antona Broka pēcvārds "Rakstniece un viņas laiks".

Atkārtots izdevums 1986. gadā.

Veca kolhoznieka Donāta Dravnieka atmiņās, pārdomās, vīzijās atklāts latviešu zemnieka smagais liktenis, cildināts darbs kā svētums un cilvēka iekšēja nepieciešamība.
E. Veidenbauma prēmija (1984), LPSR Valsts prēmija (1985),
Iestudēts Valmieras teātrī 1985. gadā.

Izdevējs

Izdevniecība "Liesma"

Izdevuma veids

Grāmata

Darba veids

Oriģināldarbs

Komentāra autors

Darba autors

Mākslinieks

Izdošanas gads/vieta

1984, Rīga