Veronikas Strēlertes piemiņas balva

Latviešu Akadēmiskā organizācija Zviedrijā (LAOZ) dibināta 1949. gadā Stokholmā. Tā piešķir balvas studentiem latviešu literatūrā, vēsturē un baletā. Kopš 1957. gada LAOZ atsevišķa nozare ir Studiju fonds, kas izsniedz atmaksājamu studiju atbalstu latviešu studentiem Zviedrijā un citās Rietumeiropas zemēs. Studiju fonda līdzekļi radās no organizāciju un atsevišķu personu ziedojumiem. Līdz ar Latvijas brīvības atgūšanu pavērās iespējas tieši atbalstīt arī Latvijas studentus, un valde jau 90. gadu sākumā mainīja statūtus, pārvēršot to par Stipendiju fondu. LAOZ tagad ik gadu piešķir neatmaksājamas stipendijas (balvas) latviešu studentiem. Pirmās balvas tika piešķirtas Latvijas studentiem, kas mācījās Zviedrijas augstākajās mācību iestādēs. Tagad balvas piešķir veiksmīgiem bakalaura vai maģistratūras studentiem kā Latvijā, tā arī Zviedrijā pēc balvu pieteikumu rūpīgas izvērtēšanas.

Valsts

Zviedrija

Kategorija

Apbalvojumi atjaunotajā Latvijas Republikā (1991– )

Personas

Balva piešķirta par maģistra darbu "Jaunie autori latviešu padomju literatūrā: literārās darbības sākums totalitārā režīma apstākļos (1945–1956)" (darba vadītāja – Dr. philol. Ieva Kalniņa).
2017

Ligija Purinaša
Veronikas Strēlertes piemiņas balva literatūrzinātnē par pētījumu "Čenču Jezupa romāna "Pīters Vylāns" poētika".
2017

Arnis Koroševskis
Balva piešķirta par bakalaura darbu "Reālisms Andreja Upīša romānos "Sieviete" un "Zaļā zeme" (darba vadītāja – Dr. philol. Ieva Kalniņa).
2013

Sandra Ratniece
Balva piešķirta par bakalaura darbu "Tradicionālais un novatoriskais Edvarta Virzas tēlojumu krājumā "Zaļā Zemgale” virzienu aspektā”.
2004