Viļa Lāča prēmija

1977

Prēmija pirmo reizi piešķirta 1977. gadā. Reizi divos gados to piešķīra zvejnieku kolhozs "9. Maijs" par labāko jūras tematikai veltīto darbu. Laureātu paziņo 12. maijā – V. Lāča dzimšanas dienā.

Gads no

1977

Valsts

Latvija

Kategorija

Apbalvojumi Latvijas PSR (1945–1991)

Personas

Benita Laumane
Prēmija piešķirta par darbu "Zvejvietu nosaukumi Latvijas PSR piekrastē".
1987

Jānis Lapsa
Prēmija piešķirta par romānu "Rūgtums".
1984

Zigmunds Skujiņš
Prēmija piešķirta par garstāstu "Lielā zivs".
1981

Egons Līvs
Prēmija piešķirta par garstāstu "Nakts bez putniem" un ieguldījumu zvejnieku dzīves atainošanā.
1979

Daina Avotiņa
Prēmija piešķirta par romānu "Saksiņu vējos. Akmens enkurs".
1977

Darbi

Rūgtums
Prēmija piešķirta par romānu "Rūgtums".
1984

Pārnākšana
Prēmija piešķirta par garstāstu "Nakts bez putniem" un ieguldījumu zvejnieku dzīves atainošanā.
1979