Latvijas Rakstnieku savienības prēmija

1980

Prēmija pirmo reizi piešķirta 1980. gada 22. oktobrī. To piešķir reizi divos gados Latvijas Rakstnieku savienības dibināšanas gadadienā par darbiem, kuros atspoguļota tautas revolucionārā pagātne.

Gads no

1980

Valsts

Latvija

Personas

Diāna Skaidrīte Varslavāne
1987

Skaidrīte Cielava (Zvanītāja)
Prēmija piešķirta par darbu "Cilnis Vecrīgas laicīgajā arhitektūrā".
1986

Diāna Skaidrīte Varslavāne
1986

Jānis Plotnieks
Prēmija piešķirta par dokumentālu stāstu "Tilts".
1983

Lūcija Ķuzāne
Prēmija piešķirta par biogrāfisko stāstu "Jūlijs Dievkociņš".
1980

Līvija Volkova
Prēmija piešķirta par pētījumu literatūrzinātnē "Eduards Veidenbaums: Problēmas. Risinājumi. Hipotēzes".
1980

Darbi

Eduards Veidenbaums
Prēmija piešķirta par pētījumu literatūrzinātnē "Eduards Veidenbaums: Problēmas. Risinājumi. Hipotēzes".
1980