Edgara Sūnas piemiņas fonda balva

1988

Fondu dibinājusi Melānija Sūna sava dzīves drauga Edgara Sūnas piemiņai. Balvas tika piešķirtas par izciliem darbiem literatūrā, īpaši vēsturiskiem un kapitāldarbiem. (Info no: Laiks, Nr. 40., 18.05.1988.)

Gads no

1988

Valsts

Trimda

Kategorija

Apbalvojumi trimdā (1945–1991)

Personas

Valerija Bērziņa-Baltiņa
Balva piešķirta par mūža ieguldījumu latviešu valodas kopšanā.
1988

Andrejs Eglītis
Balva piešķirta par mūža ieguldījumu nacionālās dzejas attīstībā.
1988