Latvijas un latviešu literatūras vortāls

Dienas citāts

Izsekojot izcilā latviešu gara darbinieka moku ceļiem cietumā un izsūtījumā, gribējās pievērst uzmanību [..] īpaši Ķeniņa nelokāmajai garīgajai stājai, viņa spējai nekad un nekur nepadoties bezjēdzīgo apsūdzību spiedienam, cietuma un izsūtījuma grūtībām, bet izturēt, pastāvēt savā pārliecībā un cerēt.

Astrīda Skurbe