Nikolajs Mollīns

lv
Сообщить редактору

Работы: migrate (1)

ИмяNikolajs Mollīns
Личная информацияMOLLĪNS (Mollyn, Mollinus) Nikolajs (ap 1550 Antverpenē, Beļģijā - 1625 Rīgā) - pirmais grāmatu iespiedējs un izdevējs Rīgā.
Dz. grāmatu iespiedēja ģim. 1575-87 strād. par grām. iespiedēju Antverpenē, 1588 pārcēlies uz Rīgu, kur rātes uzdevumā ierīkojis pirmo tipogrāfiju. Rīgā M. izdevis ap 180 izdevumu, gk. garīgo lit., kalendārus, skolas grām., dažas vēst., juridiskas u.c. zin. grām., filoz. traktātus, kā arī Rīgas rātes rīkojumus, Rīgas plānus un panorāmas. M. izdevis grām. latīņu, retāk vācu val., arī zviedru un somu valodā, kā arī Rīgā pirmo latv. val. iespiesto grām. - Vidzemes luterāņu rokasgrām. 1. izd. (1615), kur ar atsevišķām titullapām un lappušu numerāciju apvienotas trīs grām. (tajā ietilpst dziesmugrāmata, mazais katehisms, evanģēliji un epistulas). M. izdevuma pamatā izmantota Kēnigsbergā izd. luteriskās baznīcas rokasgrām. (1586-87). Lielākā M. iespieddarbu kolekcija glabājas Akadēmiskajā bibliotēkā.
L. Zanders O. Tipogrāfs Mollīns un viņa laiks. R., 1988; Bucholtz A. Buchholtz A. Geschichte der Buchdruckkerkunst in Riga. 1588-1888. Riga, 1890.
Z. Frīde
Виды деятельностииздатель
Место рождения1550
migrate1625
Rīga
Rīga
Показаны записи 1-1 из 1.
#МестоДатаТипТип местаФрагмент текста
   
1Rīga
(Rīga)
1625migratePilsēta

:Категория не указана

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.