Māris Druva

lv
Сообщить редактору

Работы: migrate (2); migrate (3)

ИмяMāris Druva
Личная информацияDRUVA Māris (dz. 1950. 2.VIII Omskas apg. Belostokas sādžā, Krievijā) - rakstnieks.
Dz. izsūtīto ģim., tēvs - celtnieks. Kopš 1956 dzīvo Ljā, Aucē. Beidzis Auces vsk. (1969) un LVK Kult. un mākslas zin. fak. (1978). Strād. dažādus darbus (1969-74 un 1978-82). Kopš 1983 LLA saimniecības "Vecauce" kluba vadītājs (1983-93), dib. un vadījis (1988-92) Rīgas Latv. b-bas t-ra studiju "Trīsdesmitie gadi", kur iestudēta A.Dziļuma "Saplēstā krūze", izrāde par Z.Mauriņu, trimdas latv. dzejas kompozīcija, A.Skujiņas dzeja, G.Garsijas Markesa "Simts vientulības gadi" (D. - visu skatuves variantu aut. un rež.). A.Dziļuma "Saplēstā krūze" D. režijā iestud. arī t-rī "Kabata" (1993, J.Lūsēna mūz.). D. dib. Dobeles novada laikr. "Pierobeža" (1994), bijis tā redaktors. D. ir daudzu koncertizrāžu rež., piem., Ljas pūtēju orķestru salidojumam Vecauces parkā (1993), Ljas 80 gadu jubilejas koncertam Bēnē (1998) u.c.
Pirmā publikācija - stāsts "Sieviete" žurn. "Padomju Latvijas Sieviete" 1983 (5.nr.). Rom. "Vidusskola" (1988) attēlota kādas meitenes personības veidošanās. Stāstu krāj. "Mirklis pieteikumam" (1992), rom. "Reiz Latvijā" (1994).
A. Vite
Виды деятельностирежиссёр
автор
Место/время рождения02.08.1950
migrate1969
mācījies
beidz Auces vidusskolu

1974–1978
studējis
studē LVK Kultūras un mākslas zinātņu fakultātē

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.