Ernests Ekšteins

lv
Сообщить редактору
ИмяErnests Ekšteins
Личная информацияEKŠTEINS Ernests (*1872.29.VIII Liepājas apr. Lielgramzdā – †1941.16.X Gramzdas pag.; apbed. Embutes pag. Elkuzemes Balkaižu dārza kapos) – ārsts, teātra un mūzikas dzīves sabiedrisks veicinātājs, mecenāts. Māc. Gramzdas  psk. (1882-88), beidzis Nikolaja ģimn. Liepājā (1888-91), stud. Tērbatas U matemātiku (1892-93), tad stud. un abs. medicīnu (1893-98). No 1899 bijis ārsts Liepājā, aktīvs turienes Latviešu dramatiskās b-bas līdzdibinātājs (1906), valdes loceklis, vēlāk priekšsēdis. Šajā amatā, kā arī Liepājas Latv. b-bas un Liepājas Latv. labdarības b-bas priekšnieka amatos veicinājis Liepājas latv. mūz. dzīvi. 1906 un 1910 ievēlēts pils. domē. Bijis Liepājas Latv. t-ra finansiālais un organizatoriskais vadītājs (no dibināšanas 1907) un mecenāts. No 1918 beigām piedal. Liepājas Operas organizēšanā, 1922 kļuvis par tās pirmo direktoru (līdz 1934), tās atbalstam izveidojis Operas b-bu. Komp. Alfrēds Kalniņš veltījis viņam solodziesmu ar Kārļa Skalbes vārdiem Rokas (1917). 1922-23 E. bijis laikr. Kurzemes vārds un Kurzemes Vēstnesis izdevējs un redaktors. Apbalvots ar TZO.
LIT.: Ievērojamā sab. darbinieka dr. Ekšteina piemiņai // Kurzemes Vārds, 1941. 19. X; R., Liepājas latv. teātra un operas tēvs // Kurzemes Vārds, 1941. 26. X; Sudmalis J., Dr. Ekšteins kā mākslas draugs // Kurzemes Vārds , 1945.30. XII; Treigūts R., Daktera Ekšteina lielā mīlestība // Teātris un Dzīve, 25, 1981, 126. lpp.; Štrombergs A., Liepājas operas un baleta sākumi // LjuM, 24, 1995, 2742. lpp.
A. Klotiņš

EKŠTEINS Ernests
(1872.6.III Lielgramzdas pag. - 1941.X Liepājā, apbed. Elkuzemes Balkaišu kapos) - sabiedrisks un teātra darbinieks, ārsts.
Dz. zemnieku ģim. Māc. Lielgramzdas pagastsk., no 1888 Liepājas Nikolaja ģimn. Stud. Tērbatas univ. matemātiku (1892-93), 1898 turpat beidzis Medicīnas fak. 1899 atgriezies Liepājā. Strād. Liepājā par ārstu un rosīgi pied. kultūras dzīvē. 1906 nodibinājis Liepājas Latviešu dramatisko b-bu, kuras uzdevums bija izveidot Liepājā latv. t-ri. No 1907 ilggadējs Liepājas t-ra, 20. gados - operas direktors, vēlāk Liepājas Ostas saimniecības vadītājs. Darbojies žurnālistikā, bijia laikr. "Liepājas Atbalss" līdzizdevējs (1907-15), laikr. "Kurzemes Vārds" red. (1919-22), laikr. "Kurzemes Vēstnesis" red. (1922-23), Liepājā izdotā laikr. "Dienas Lapa" izdošanas organizētājs un idejiskais vadītājs (1923-24). Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.
Liepājas lietišķās mākslas vsk. audzēkņu izgatavota kapa plāksne.
L. Treigūts R. Daktera Ekšteina lielā mīlestība // Grām.: Teātris un dzīve. R., 1981, 25, 126.-129. lpp.; Freimane V.. Liepājas teātra 50 gadi. R., 1958, 18. lpp.
I. Rubule
Виды деятельностидоктор
журналист
издатель
общественный работник
меценат
Место/время рождения29.08.1872
Gramzda
Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads
Dzimis Gramzdas pagasta Lielgramzdas muižā.
migrate
mācījies
mācījies Lielgramzdas pagastskolā

1888
mācījies
mācījies Liepājas Nikolaja ģimnāzijā

1892–1893
studējis
studē matemātiku Tērbatas universitātē

1898
studējis
beidzis Tērbatas universitātes Medicīnas fakultāti
Место/время смерти16.10.1941
Gramzda
Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads
migrateVaiņode [uo]
Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads
Apbedīts Vaiņodes pagasta Elkuzemes "Balkaižu" dārza kapos.
НаградыTriju Zvaigžņu ordenis
Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris ar Domes 1928. gada 14. novembra lēmumu.
III šķira
1928

Показаны записи 1-3 из 3.
#МестоДатаТипТип местаФрагмент текста
   
1Gramzda
(Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads)
29.08.1872Место/время рожденияCiems
2Gramzda
(Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules novads)
16.10.1941Место/время смертиCiems
3Vaiņode [uo]
(Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads)
(Не указано)migrateCiems

:Категория не указана

:Категория не указана

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.