Skats:
#Vāka fotoAutors Nosaukums Gads Darba veidsIzdevuma veidsIzdevējsPeriodiskais izdevums
    
1
Imants Ziedonis
Knuts Skujenieks
Juris Kronbergs
Kārlis Ābele
Imants Auziņš
Viktors Avotiņš
Andris Bergmanis
Leons Briedis
Pēters Brūveris
Māris Čaklais
Fricis Dziesma
Andrejs Eglītis
Guntars Godiņš
Olafs Gūtmanis
Juris Helds
Anatols Imermanis
Andrejs Irbe
Ojārs Jēgens
Jānis Kākulis
Juris Kunnoss
Vitauts Ļūdēns
Hermanis Marģers Majevskis
Māris Melgalvs
Roberts Mūks
Aivars Neibarts
Valentīns Pelēcis
Einārs Pelšs
Jānis Peters
Agris Poikāns
Jānis Rokpelnis
Gunars Saliņš
Olafs Stumbrs
Viks
Egīls Zirnis
Žebers
Pēteris Zirnītis
Jānis Ziemeļnieks
Eriks Ādamsons
Andris Zauers
Jānis Akuraters
Edvarts Virza
Apsesdēls
Vilis Veldre
Ernests Arnis
Rainis
Aleksandrs Čaks
Fricis Bārda
Inārs Brēdrihs
Leonīds Breikšs
Ojārs Vācietis
Vilis Cedriņš
Edvards Treimanis-Zvārgulis
Linards Tauns
Marģers Tanks
Arveds Švābe
Jānis Sudrabkalns
Kārlis Students
Kārlis Skalbe
Rihards Rudzītis
Pāvils Rozītis
Jānis Poruks
Vilis Plūdons
Egils Plaudis
Jānis Plaudis
Jānis Medenis
Andrievs Niedra
Anšlavs Eglītis
Klāvs Elsbergs
Pēteris Ērmanis
Jānis Ezeriņš
Dzintars Freimanis
Uldis Leinerts
Linards Laicens
Valdis Grēviņš
Jānis Grots
Andrejs Johansons
Andrejs Kurcijs
Andris Akmentiņš
Ivars Lindbergs
Jānis Elsbergs
Edvīns Raups
Linards Zolnerovičs
Pēteris Blaus
Gatis Krūmiņš
Ronalds Briedis
Andris Petrovs
Māris Salējs
Valdis Atāls
Eduards Aivars
Bezdibenis un Plīvurdeja2000oriģināldarbsantoloģijaJumava
2Imants Ziedonis
Emilis Melngailis
Knuts Skujenieks
Juris Kronbergs
Imants Auziņš
Uldis Bērziņš
Viktors Avotiņš
Marta Bārbale
Ilga Bērza
Lija Brīdaka
Pēters Brūveris
Māris Čaklais
Imants Dikess
Dagnija Dreika
Fricis Dziesma
Augusts Eglojs
Olafs Gūtmanis
Andrejs Irbe
Antons Kūkojs
Valdis Ķikāns
Viktors Līvzemnieks
Alberts Ločmelis
Milda Losberga
Vitauts Ļūdēns
Hermanis Marģers Majevskis
Roberts Mūks
Jānis Peters
Rainis Remass
Jānis Rokpelnis
Mirdza Bendrupe
Arvīds Skalbe
Andris Vējāns
Māra Zālīte
Inese Zandere
Pēteris Zeile
Pēteris Zirnītis
Andris Zauers
Edvarts Virza
Pāvils Vīlips
Arnolds Apse
Eižens Vēveris
Vilis Veldre
Aspazija
Antons Austriņš
Austra Dāle
Alberts Birzmalnieks
Rūdolfs Blaumanis
Ojārs Vācietis
Valija Brutāne
Vilis Cedriņš
Edvards Treimanis-Zvārgulis
Augusts Štrauss
Kārlis Štrāls
Jānis Sudrabkalns
Elza Stērste
Biruta Skujeniece
Harijs Skuja
Bruno Saulītis
Jānis Sanders
Rihards Rudzītis
Pāvils Rozītis
Ausma Pormale
Vilis Plūdons
Leons Paegle
Kārlis Pelēkais
Jānis Plaudis
Jānis Medenis
Herberts Dorbe
Kārlis Dzelzītis
Kārlis Dziļleja
Viktors Eglītis
Ārija Elksne
Pēteris Ērmanis
Ādolfs Erss
Jānis Ezeriņš
Fallijs
Līvu Jurka
Linards Laicens
Harijs Gāliņš
Valdis Grēviņš
Arvīds Grigulis
Jānis Grots
Fridrihs Gulbis
Jānis Jaunsudrabiņš
Kārlis Jēkabsons
Ilze Kalnāre
Jānis Kārstenis
Alfrēds Krūklis
Kārlis Krūza
Andrejs Kurcijs
Mirdza Ķempe
Pēteris Ķikuts
Valdis Bisenieks
Pēteris Blaus
Kārlis Vērdiņš
Eduards Aivars
Rainim. Simts dzejnieku simts dzejoļi2013oriģināldarbsizlaseApgāds "J.L.V."
3
Imants Ziedonis
Knuts Skujenieks
Valdemārs Ancītis
Arnolds Auziņš
Imants Auziņš
Daina Avotiņa
Jānis Baltvilks
Marta Bārbale
Vizma Belševica
Ilgonis Bērsons
Lija Brīdaka
Leons Briedis
Māris Čaklais
Dagnija Dreika
Andrejs Eglītis
Arturs Goba
Olafs Gūtmanis
Andrejs Irbe
Astrīde Ivaska
Pēteris Jurciņš
Skaidrīte Kaldupe
Nora Kalna
Velta Kaltiņa
Monta Kroma
Anda Līce
Olga Lisovska
Viktors Līvzemnieks
Alberts Ločmelis
Milda Losberga
Vitauts Ļūdēns
Armands Melnalksnis
Māra Misiņa
Aivars Neibarts
Jāzeps Osmanis
Jānis Peters
Jānis Plotnieks
Ilga Rismane
Valdis Rūja
Jānis Sirmbārdis
Arvīds Skalbe
Elza Sudmale
Velta Toma
Laimonis Vāczemnieks
Andris Vējāns
Vita Vīksna
Māra Zālīte
Dzintra Žuravska
Pēteris Zirnītis
Jānis Ziemeļnieks
Elīna Zālīte
Elza Vēciņa
Aspazija
Rainis
Fricis Bārda
Leonīds Breikšs
Anna Brigadere
Ojārs Vācietis
Valija Brutāne
Edvards Treimanis-Zvārgulis
Māra Cielēna
Augusts Štrauss
Kārlis Štrāls
Jānis Sudrabkalns
Kārlis Skalbe
Jānis Silazars
Bruno Saulītis
Augusts Saulietis
Otomārs Rikmanis
Ziedonis Purvs
Andrejs Pumpurs
Jānis Poruks
Vilis Plūdons
Leons Paegle
Laimons Pēlmanis
Egils Plaudis
Jānis Plaudis
Vitāls Oga
Jūlijs Dievkociņš
Herberts Dorbe
Ārija Elksne
Klāvs Elsbergs
Uldis Leinerts
Valdis Grēviņš
Jānis Grots
Jānis Jaunsudrabiņš
Laimonis Kamara
Matīss Kaudzīte
Velga Krile
Kārlis Krūza
Andrejs Kurcijs
Mirdza Ķempe
Imants Lasmanis
Uldis Auseklis
Pēteris Priede
Inta Purva
Aivars Aivieksts
Skolas zvans1999oriģināldarbsizlaseAnnele
4
Imants Ziedonis
Arnolds Auziņš
Jānis Baltvilks
Marta Bārbale
Lija Brīdaka
Dagnija Dreika
Pēteris Jurciņš
Skaidrīte Kaldupe
Nikolajs Kalniņš
Olga Lisovska
Vitauts Ļūdēns
Broņislava Martuževa
Valda Mora
Dzidra Rinkule-Zemzare
Laimonis Vāczemnieks
Andris Vējāns
Māra Zālīte
Inese Zandere
Rainis
Austra Dāle
Leonīds Breikšs
Edvards Treimanis-Zvārgulis
Māra Cielēna
Rūta Skujiņa
Augusts Saulietis
Ziedonis Purvs
Kārlis Eliass
Zinaīda Lazda
Fridrihs Gulbis
Jānis Jaunsudrabiņš
Kornēlija Apškrūma
Teodors Zeiferts
Velta Aizupe
Baltie Ziemassvētki2004oriģināldarbsizlaseApgāds "Zvaigzne ABC"
5Arnolds Auziņš
Jānis Baltvilks
Marta Bārbale
Lija Brīdaka
Dagnija Dreika
Fricis Dziesma
Pēteris Jurciņš
Elza Ķezbere
Olga Lisovska
Vitauts Ļūdēns
Broņislava Martuževa
Valda Mora
Jāzeps Osmanis
Valdis Rūja
Laimonis Vāczemnieks
Lolija Vēze
Jānis Ziemeļnieks
Edvarts Vensku
Antons Austriņš
Austra Dāle
Leonīds Breikšs
Māra Cielēna
Rūta Skujiņa
Kārlis Skalbe
Jānis Poruks
Vilis Plūdons
Ilona Leimane
Zinaīda Lazda
Fridrihs Gulbis
Alfrēds Krūklis
Kārlis Krūza
Uldis Auseklis
Maija Laukmane
Kornēlija Apškrūma
Ziemassvētku mirdzums2008oriģināldarbsizlaseApgāds "Zvaigzne ABC"
6
Jānis Baltvilks
Leons Briedis
Arturs Goba
Nikolajs Kalniņš
Alberts Ločmelis
Vitauts Ļūdēns
Jāzeps Osmanis
Dzidra Rinkule-Zemzare
Māris Rungulis
Veronika Strēlerte
Laimonis Vāczemnieks
Andris Vējāns
Edvarts Vensku
Ojārs Vācietis
Kārlis Skalbe
Augusts Saulietis
Jānis Poruks
Vilis Plūdons
Valdis Grenkovs
Laimonis Kamara
Imants Lasmanis
Uldis Auseklis
Kornēlija Apškrūma
Ziemas prieki2006oriģināldarbsizlaseJumava
7Imants Ziedonis
Arnolds Auziņš
Jānis Baltvilks
Pēters Brūveris
Māris Čaklais
Dagnija Dreika
Vitauts Ļūdēns
Aivars Neibarts
Jānis Peters
Valdis Rūmnieks
Visvaldis Vecvagars
Inese Zandere
Egīls Zirnis
Eriks Ādamsons
Andris Zauers
Aspazija
Rainis
Anna Brigadere
Ojārs Vācietis
Andrejs Upīts
Māra Cielēna
Vilis Plūdons
Leons Paegle
Ārija Elksne
Alberts Kronenbergs
Andris Akmentiņš
Imants Lasmanis
Uldis Auseklis
Inga Gaile
Maija Laukmane
Gunta Šnipke
Sandra Vensko
Māris Salējs
Antons Slišāns
Kārlis Vērdiņš
Ilmārs Šlāpins
Indra Brūvere
Andra Manfelde
Marts Pujāts
Ieva Samauska
Vladimirs Novikovs
Inese Paklone
Toms Treibergs
Arvis Viguls
Anna Belkovska
E. F. Kuks
Ērika Bērziņa
Eduards Aivars
Semjons Haņins
Ineta Atpile
Garā pupa2018oriģināldarbsizlaseBiedrība "Ascendum"
8
Imants Ziedonis
Knuts Skujenieks
Amanda Aizpuriete
Valdemārs Ancītis
Imants Auziņš
Uldis Bērziņš
Daina Avotiņa
Ludmila Azarova
Jānis Baltvilks
Solveiga Elsberga
Marta Bārbale
Vizma Belševica
Lija Brīdaka
Leons Briedis
Māris Čaklais
Cecīlija Dinere
Dagnija Dreika
Guntars Godiņš
Olafs Gūtmanis
Ēriks Hānbergs
Anatols Imermanis
Pēteris Jurciņš
Skaidrīte Kaldupe
Monta Kroma
Anda Kubuliņa
Antons Kūkojs
Juris Kunnoss
Valdis Ķikāns
Olga Lisovska
Laima Līvena
Milda Losberga
Vitauts Ļūdēns
Hermanis Marģers Majevskis
Māris Melgalvs
Māra Misiņa
Aivars Neibarts
Jāzeps Osmanis
Aleksandrs Pelēcis
Einārs Pelšs
Jānis Peters
Jānis Plotnieks
Anna Rancāne
Ilga Rismane
Valdis Rūja
Jānis Rokpelnis
Mirdza Bendrupe
Jānis Sirmbārdis
Elza Sudmale
Andris Vējāns
Māra Zālīte
Inese Zandere
Egīls Zirnis
Andris Zauers
Elza Vēciņa
Valija Brutāne
Gunārs Selga
Fricis Rokpelnis
Ziedonis Purvs
Laimons Pēlmanis
Egils Plaudis
Ārija Elksne
Klāvs Elsbergs
Valdis Lukss
Arvīds Grigulis
Harijs Heislers
Velga Krile
Elmārs Augusts Rumba
Dzejas diena (1985)1985oriģināldarbsliterārs krājumsIzdevniecība "Liesma"
9
Imants Ziedonis
Arnolds Auziņš
Jānis Baltvilks
Marta Bārbale
Vizma Belševica
Irma Bērziņa
Lija Brīdaka
Leons Briedis
Pēters Brūveris
Cecīlija Dinere
Dagnija Dreika
Fricis Dziesma
Andrejs Eglītis
Pēteris Jurciņš
Skaidrīte Kaldupe
Nikolajs Kalniņš
Monta Kroma
Elza Ķezbere
Olga Lisovska
Vitauts Ļūdēns
Broņislava Martuževa
Valda Mora
Aivars Neibarts
Jāzeps Osmanis
Hermanis Paukšs
Aleksandrs Pelēcis
Dzidra Rinkule-Zemzare
Valdis Rūja
Veronika Strēlerte
Velta Toma
Laimonis Vāczemnieks
Andris Vējāns
Lolija Vēze
Viks
Māra Zālīte
Inese Zandere
Jānis Ziemeļnieks
Teodors Zeltiņš
Elīna Zālīte
Edvarts Vensku
Eduards Veidenbaums
Aspazija
Rainis
Antons Austriņš
Austra Dāle
Karola Dāle
Paulīna Bārda
Rūdolfs Blaumanis
Leonīds Breikšs
Ojārs Vācietis
Māra Cielēna
Elza Stērste
Rūta Skujiņa
Kārlis Skalbe
Pēteris Sils
Bruno Saulītis
Augusts Saulietis
Ziedonis Purvs
Jānis Poruks
Vilis Plūdons
Leons Paegle
Laimons Pēlmanis
Herberts Dorbe
Ārija Elksne
Valdis Lukss
Ilona Leimane
Zinaīda Lazda
Valdis Grenkovs
Jānis Grīns
Jānis Grots
Jānis Jaunsudrabiņš
Laimonis Kamara
Kārlis Krūza
Imants Lasmanis
Uldis Auseklis
Lielā Ziemassvētku skaitāmgrāmata2000oriģināldarbsizlaseAnnele
10
Arnolds Auziņš
Pēters Brūveris
Alberts Ločmelis
Vitauts Ļūdēns
Jāzeps Osmanis
Laimonis Vāczemnieks
Andris Vējāns
Viks
Aspazija
Rainis
Ludis Bērziņš
Ojārs Vācietis
Edvards Treimanis-Zvārgulis
Kārlis Skalbe
Pēteris Sils
Vilis Plūdons
Valdis Grenkovs
Uldis Auseklis
Rūķīšu dziesmas2007oriģināldarbsizlaseJumava
11
Jānis Baltvilks
Leons Briedis
Vitauts Ļūdēns
Broņislava Martuževa
Jāzeps Osmanis
Māra Zālīte
Rainis
Paulīna Bārda
Ojārs Vācietis
Imants Lasmanis
Jānis Baltauss
Skaitāmi panti2003oriģināldarbsliterārs krājumsApgāds "Zvaigzne ABC"
12
Imants Ziedonis
Knuts Skujenieks
Imants Auziņš
Ilga Bērza
Lija Brīdaka
Vija Gune
Astrīde Ivaska
Velta Kaltiņa
Elza Ķezbere
Vitauts Ļūdēns
Jāzeps Osmanis
Jānis Peters
Valdis Rūja
Veronika Strēlerte
Velta Toma
Ingrida Vīksna
Aina Zemdega
Elīna Zālīte
Edvarts Virza
Vilis Veldre
Aspazija
Rainis
Aleksandrs Čaks
Fricis Bārda
Paulīna Bārda
Rūdolfs Blaumanis
Anna Brigadere
Ojārs Vācietis
Jānis Sudrabkalns
Ziedonis Purvs
Jānis Poruks
Vilis Plūdons
Leons Paegle
Vitāls Oga
Ārija Elksne
Ilona Leimane
Jānis Grots
Harijs Heislers
Jānis Jaunsudrabiņš
Ilze Kalnāre
Imants Lasmanis
Jānis Baltauss
Vedējpāris2001oriģināldarbsizlaseAnnele
13Jānis Baltvilks
Leons Briedis
Māris Čaklais
Vitauts Ļūdēns
Broņislava Martuževa
Aivars Neibarts
Jānis Peters
Valdis Rūmnieks
Māris Rungulis
Māra Zālīte
Māra Cielēna
Uldis Auseklis
Jānis Baltauss
Ak tu viens!1998oriģināldarbsizlaseApgāds "Zvaigzne ABC"
14
Jānis Baltvilks
Marta Bārbale
Lija Brīdaka
Māris Čaklais
Pēteris Jurciņš
Elza Ķezbere
Anda Līce
Olga Lisovska
Vitauts Ļūdēns
Valda Mora
Jāzeps Osmanis
Dzidra Rinkule-Zemzare
Veronika Strēlerte
Laimonis Vāczemnieks
Andris Vējāns
Māra Zālīte
Jānis Ziemeļnieks
Arturs Voitkus
Edvarts Vensku
Eduards Veidenbaums
Austra Dāle
Fricis Bārda
Paulīna Bārda
Ludis Bērziņš
Rūdolfs Blaumanis
Leonīds Breikšs
Anna Brigadere
Rūta Skujiņa
Kārlis Skalbe
Pēteris Sils
Augusts Saulietis
Jānis Ruģēns
Jānis Poruks
Kārlis Eliass
Jānis Jaunsudrabiņš
Uldis Auseklis
Arnolds Lūsis
Ivars Gaide
Arturs Cīrulis
Viktors Baštiks
Mazā Ziemassvētku grāmatiņa2007izlaseTava grāmata
15Jānis Baltvilks
Vizma Belševica
Lija Brīdaka
Leons Briedis
Pēters Brūveris
Māris Čaklais
Cecīlija Dinere
Andrejs Eglītis
Vija Gune
Astrīde Ivaska
Nikolajs Kalniņš
Vitauts Ļūdēns
Valda Mora
Jāzeps Osmanis
Hermanis Paukšs
Jānis Peters
Dzidra Rinkule-Zemzare
Valdis Rūmnieks
Māris Rungulis
Veronika Strēlerte
Velta Toma
Laimonis Vāczemnieks
Andris Vējāns
Māra Zālīte
Inese Zandere
Andris Zauers
Jānis Akuraters
Juris Alunāns
Apsesdēls
Edvarts Vensku
Aspazija
Auseklis
Rainis
Antons Austriņš
Austra Dāle
Karola Dāle
Andrejs Balodis
Antons Bārda
Fricis Bārda
Paulīna Bārda
Rūdolfs Blaumanis
Leonīds Breikšs
Ojārs Vācietis
Māra Cielēna
Elza Stērste
Kārlis Skalbe
Pēteris Sils
Augusts Saulietis
Jānis Poruks
Vilis Plūdons
Laimons Pēlmanis
Herberts Dorbe
Ārija Elksne
Valdis Lukss
Eduards Lejgalietis
Ilona Leimane
Zinaīda Lazda
Valdis Grenkovs
Arvīds Grigulis
Jānis Jaunsudrabiņš
Imants Lasmanis
Uldis Auseklis
Tālrīta
Kārlis Baumaņu
Bērniem skaitāmi dzejoļi2010oriģināldarbsantoloģijaApgāds "Zvaigzne ABC"
Tiek rādīti ieraksti 1-15 no 95.
Ierakstu skaits lapā: 
Paplašinātā meklēšana

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.