View:
#Cover photoAuthor Title Publishing year PublisherPeriodiskais izdevums
    
1
Inguna Daukste-Silasproģe
"... man vajag atspiesties pret zvaigzne kādu vai mīlestību2004Laikraksts "Laiks"
2
Inguna Daukste-Silasproģe
".. un pasaule pārtop zīmēs - zīmēs un brīnumos"2010Laikraksts "Laiks"
3Arvis Viguls
5:002012Mansards
4
Benedikts Kalnačs
Ilze Stikāne
Inguna Daukste-Silasproģe
Māra Grudule
Arno Jundze
Edgars Lāms
Inta Genese-Plaude
Zanda Gūtmane
Baiba Kalna
Ilga Šuplinska
Lita Silova
Linda Zulmane
Gita Girņus
Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, 6.2000LiePA
5
Modris Zeberiņš
Ar Gunaru Saliņu miglas krogā1958Laikraksts "Latvija Amerikā"
6
Aina Kraujiete
Ar mīlestību un ar dzeju: No Naudītes līdz Elles ķēķim 75 gados1999Laikraksts "Laiks"
7
Baiba Bičole
Atmiņu uzplaiksnījumi no pazīšanās ar Gunaru Saliņu2010Žurnāls "Jaunā Gaita"
8
Gundega Repše
Brālības saliņa1994
9
Selga Silkalna
Caur stiklu, caur mūriem un telpu1988
10Inta Čaklā
Rolfs Ekmanis
Ieva Kalniņa
Anda Kubuliņa
Skaidrīte Lasmane
Viesturs Vecgrāvis
Ruta Veidemane
Raimonds Briedis
Māra Grudule
Edgars Lāms
Valentīns Lukaševičs
Māris Salējs
Kārlis Vērdiņš
Elīna Kokareviča
Elīna Vasiļjeva
Olga Senkāne
Māra Rubene
Maija Burima
Ceļojums dzejnieku pasaulē2013Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
11
Nora Valtere
Dzejas brīnumpasaule1968Laikraksts "Latvija Amerikā"
12
Juris Silenieks
Dzejnieka atgriešanās1994Laikraksts "Laiks"
13
Jautrīte Saliņa
Dzejnieka sieva2006Žurnāls "Karogs"
14
Laima Līvena
Dziesma no zila gaisa1994Laikraksts "Diena"
15
Oļģerts Liepiņš
Dzirnas galvā1968Laikraksts "Latvija" (1946–1986)
Advanced search

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.