View:
#Cover photoAuthor Title Publishing year PublisherPeriodiskais izdevums
    
1
Pēteris Blaus
Fricis Adamovičs
Zeltmatis
Apsīšu Jēkabs
Aspazija
Rainis
Ludis Bērziņš
Valdis
Anna Brigadere
Edvards Treimanis-Zvārgulis
Riemelis
Andrejs Mezītis
Jēkabs Lautenbahs-Jūsmiņš
Jēkabs Janševskis
Matīss Kaudzīte
Jānis Lindulis
Fricis Plostnieks
Teodors Zeiferts
Atziņas. 1. daļa1923Oskara Jēpes izdevniecība
2
Augusts Tentelis
Fricis Adamovičs
Pēteris Šmits
Jānis Endzelīns
Juris Plāķis
Francis Balodis
Die Letten1930Valters un Rapa
3
Fricis Adamovičs
Dziesmu leja1880Laikraksts "Balss"
4
Fricis Adamovičs
Mūsu rakstniecība1885Laikraksts "Tēvija" (1884–1914)
5
Fricis Adamovičs
Rudens ziedi1933Valters un Rapa
6
Fricis Gulbis
Fricis Dziesma
Andrejs Eglītis
Lija Kronberga
Elza Ķezbere
Aleksandrs Pelēcis
Dzintars Sodums
Veronika Strēlerte
Velta Toma
Fricis Adamovičs
Eriks Ādamsons
Edvarts Virza
Hilda Vīka
Jānis Veselis
Aspazija
Auseklis
Rainis
Antons Austriņš
Aleksandrs Čaks
Valdemārs Dambergs
Antons Bārda
Fricis Bārda
Paulīna Bārda
Ludis Bērziņš
Rūdolfs Blaumanis
Anna Brigadere
Vilis Cedriņš
Arveds Švābe
Kārlis Students
Elza Stērste
Kārlis Skalbe
Augusts Saulietis
Pāvils Rozītis
Jānis Poruks
Vilis Plūdons
Fridrihs Plostenieks
Pērsietis
Jānis Medenis
Herberts Dorbe
Pēteris Ērmanis
Jānis Ezeriņš
Fallijs
Zinaīda Lazda
Valdis Grēviņš
Jānis Grīns
Jānis Jaunsudrabiņš
Kārlis Jēkabsons
Arturs Kaugars
Kārlis Krūza
Atis Ķeniņš
Runča vezums1953Imanta
Advanced search

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.