View:
Showing 1-5 of 5 items.
#Cover photoAuthor Title Gads Work typeIzdevuma veidsPublisherPeriodiskais izdevums
    
1
Ilze Rūmniece
Iveta Narodovska
Ludmila Sproģe
Nataļja Šroma
Латвия – Россия – Италия: кросскультурные мотивы в европейском контексте = Latvija – Krievija – Itālija: multikultūras motīvi Eiropas kontekstāreceptionrakstu krājums
2Fjodors Fjodorovs
Nataļja Šroma
Melis kā sociokultūras fenomensoriginal workrakstu krājumsDaugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule"
3Alīna Romanovska
Ausma Cimdiņa
Ingrīda Kupšāne
Iveta Narodovska
Janīna Kursīte
Ludmila Sproģe
Nataļja Šroma
Valdis Ķikāns
Rīgas teksts = Рижский текст2008receptionrakstu krājums
4Aija Priedīte
Arnis Koroševskis
Ausma Cimdiņa
Austra Gaigala
Benedikts Kalnačs
Bārbala Simsone
Edgars Ceske
Ella Buceniece
Elīna Skujiņa
Gunta Jaunmuktāne
Ilze Šarkovska-Liepiņa
Ingus Barovskis
Ivars Orehovs
Iveta Naradovska
Linda Kusiņa-Šulce
Ludmila Sproģe
Līga Ulberte
Maija Kūle
Māra Grudule
Māra Rubene
Nataļja Šroma
Pāvels Štolls
Sandra Godiņa
Sandra Meškova
Sandra Ratniece
Sigita Kušnere
Silvestrs Gaižūns
Velga Vēvere
Vita Paparinska
Zita Kārkla
Dzimums, literārā konvencija un jaunrade2015original workrakstu krājumsThe University of Latvia Press
5Anastasija Vedela
Angelika Juško-Štekele
Anna Auziņa
Ausma Cimdiņa
Dace Strelēvica-Ošiņa
Ella Buceniece
Eva Eglāja-Kristsone
Ilga Šuplinska
Iveta Narodovska
Ludmila Sproģe
Maija Kūle
Nataļja Šroma
Ojārs Lāms
Pauls Daija
Sigita Kušnere
Valdis Tēraudkalns
Vladislavs Volkovs
Zita Kārkla
Cultural Feminism. A Glossary of Feminist Terms2017original workdictionaryZinātne
Showing 1-5 of 5 items.
Advanced search

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.