View:
#Cover photoAuthor Title Gads Work typeIzdevuma veidsPublisherPeriodiskais izdevums
    
1Benedikts Kalnačs
Ausma Cimdiņa
Silvestrs Gaižūns
Aija Priedīte
Māra Grudule
Sandra Ratniece
Bārbala Simsone
Ingus Barovskis
Sigita Kušnere
Arnis Koroševskis
Linda Kusiņa-Šulce
Zita Kārkla
Sandra Meškova
Austra Gaigala
Ella Buceniece
Maija Kūle
Māra Rubene
Līga Ulberte
Ilze Šarkovska-Liepiņa
Ludmila Sproģe
Sandra Godiņa
Elīna Skujiņa
Nataļja Šroma
Pāvels Štolls
Velga Vēvere
Iveta Naradovska
Vita Paparinska
Ivars Orehovs
Gunta Jaunmuktāne
Edgars Ceske
Dzimums, literārā konvencija un jaunrade2015original workrakstu krājumsThe University of Latvia Press
2Ausma Cimdiņa
Anna Auziņa
Ojārs Lāms
Sigita Kušnere
Zita Kārkla
Pauls Daija
Eva Eglāja-Kristsone
Ella Buceniece
Maija Kūle
Valdis Tēraudkalns
Angelika Juško-Štekele
Ludmila Sproģe
Ilga Šuplinska
Anastasija Vedela
Dace Strelēvica-Ošiņa
Nataļja Šroma
Vladislavs Volkovs
Iveta Narodovska
Cultural Feminism. A Glossary of Feminist Terms2017original workdictionaryZinātne
3Nataļja Šroma
Fjodors Fjodorovs
Melis kā sociokultūras fenomensoriginal workrakstu krājumsDaugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule"
4Ausma Cimdiņa
Janīna Kursīte
Valdis Ķikāns
Ludmila Sproģe
Nataļja Šroma
Iveta Narodovska
Alīna Romanovska
Ingrīda Kupšāne
Rīgas teksts = Рижский текст2008receptionrakstu krājums
5
Ilze Rūmniece
Ludmila Sproģe
Nataļja Šroma
Iveta Narodovska
Латвия – Россия – Италия: кросскультурные мотивы в европейском контексте = Latvija – Krievija – Itālija: multikultūras motīvi Eiropas kontekstāreceptionrakstu krājums
Showing 1-5 of 5 items.
Ierakstu skaits lapā: 
Advanced search

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.