Vilis Lesiņš

lv
Ziņot redaktoram

Collections (1)

Works: Author (24); Person of reception (5)

Photos: Person in photo(1)

NameVilis Lesiņš
Personal informationLESIŅŠ Vilis (1903.19.XI Vecgulbenes pag. Gāršeniekos - 1982.30.VI
Veilhelmā, Vācijā, apbed. Oldenburgas Everstenes kapos) - rakstnieks, žurnālists.
Dz. rokpeļņa ģim. 1905 kopā ar ģim. pārcēlies uz Rīgu. Pēc psk. beigšanas
strād. dažādus darbus un apguvis burtliča amatu. Strād. laikr. "Latvijas
Kareivis" (1930-40), vācu okup. laikā strād. laikr. "Tēvija", vēlāk bijis frontes korespondents. Kara beigās emigrējis uz Vāciju un 1946. g.
rudenī sācis darbu Detmoldas laikr. "Nedēļas apskats". 1957-58 strād. "Amerikas Balss" latv. raidījumu red. Minhenē, vēlāk dzīv. Veilheimā un pievērsies lit. un sab. darbam.
L. proza un dzeja public. period. izdevumos no 1923. Pirmā publikācija -
stāsts "Bez dzīves" laikr. "Kurzemes Vārds" 1923.17.VII. Izd. ap 15 grāmatu, gk. prozu, kurā spilgti izteikts patriotisms un varonības cildinājums.
Īpaši akcentēts augtsirdības un zemiskuma, uzticības un nodevības pretstats.
Romānā "Sātans" (1939), stāstu krāj. "Vīri un varoņi" (1935), "Varoņa augšāmcelšanās" (1942) u.c. tēlots Ljas kareivju nesalaužamais spēks. Vienkāršo cilvēku, kara posta piemeklēto bēgļu un nac. partizānu liktenis atklāts stāstu krāj. "Dzirkstis" (1952), "Vajātie" (1972) u.c. Viens no mākslinieciski nozīm. L. darbiem ir ironiski smeldzīgais Rīgas inteleģences attēlojums rom. "Tā sadega sirds" (1942). Neticamu nejaušību sablīvējums ir
dēku romānā "Likteņa rotaļa" (1931). L. rakstījis arī dzeju - krāj. "Leģenda" (1946) un "Tumsas balāde" (1964).
L. Vieglais G. Vilis Lesiņš // Dzirkstele, 1993, 22.XII.
I. Treimane
Occupationsjournalist
author
Birth time/place19.11.1903
Dzimis Vecgulbenes pagasta Gāršeniekos.
Education
citi izglītības veidi
pēc pamatskolas beigšanas apguvis burtliča amatu

mācījies
beidzis pamatskolu Rīgā
Place/time of death30.06.1982
Burried13.07.1982
Apbedīts Oldenburgas Everstenes kapos.
RewardsKultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par stāstu "Eja zem Daugavas".
Literatūra
1936

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.