Sniedze Ruņģe

lv
Ziņot redaktoram

Works: Author (9); Artist (5); Person of reception (4)

Photos: Person in photo(1)

NameSniedze Ruņģe
PseudonymDīna Rauna
Personal informationRUŅĢE Sniedze (dz. 1951.28.IV Eitīnē, Vācijā) - dzejniece, teātra darbiniece, māksliniece.
Dz. rakstnieka Aivara Ruņģa un literatūrkritiķes Valijas Ruņģes ģim., kas pārcēlusies uz ASV 1951 X. Beigusi Makkinlija psk. (1963), Kalamazū Centrālo vsk. (1969). Stud. mākslu un angļu lit. Rietummičiganas universitātē. Darbojusies latv. Sanfrancisko Mazā teātra trupā; 80. gados - Kalamazū t-rī "Whole Art Theater" bijusi režisore, dekoratore, aktrise.
Pirmā publikācija - raksts "Jaunatnes svētki no knīpas perspektīvas" žurn. "Mēs" 1962 (4. nr.). Dzejoļi, miniatūras public. ASV un Eiropas latv. periodikā, dzejoļi - arī Ljas period. izd. "Literatūra un Māksla", "Liesma", kopkrāj. "Dzejas diena" (1990, 1991). Dzejoļu krāj. "Pusnakts negatīvi" (1971, ar ps. Dīna Rauna), "Ķekars" (1985), kā arī dzejlapā "Klauna āda" (1974) akcentēta pirmatnēja vitalitāte, paaudžu tikumisko principu pārmantojamība, nacionālo arhetipu noturīgums un jūtīga dabas uztvere kā pretstats mehāniskai, pragmatiskai un bezdvēseliskai civilizācijai. Dzejas formā dominē verlibrs, stilistikā - reālistiska faktūra, ko dažkārt papildina folkl. elementu radītā nokrāsa, intonācijā - labsirdīga attieksme pret pasauli un līdzcilvēkiem.
L. Mēs esam radīti no zvaigznēm, un zeme ir mūsu māte: [Saruna ar S.R.] / Pierakst. I.Kaija // Neatkarīgā Rīta Av., 1996, 31.III, 14., 21.IX (piel. "Kronis").
V.Vecgrāvis
LinksValija Ruņģe - Mother
Aivars Ruņģis - Father
Occupationspoet
artist
employee at theatre
Birth time/place28.04.1951
Education
studējis
mākslu un angļu literatūru Rietummičiganas universitātē

1963
mācījies
beidz Makkinlija pamatskolu

1969
mācījies
beidz Kalamazū Centrālo vidusskolu

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.