Oļģerts Liepiņš

lv
Ziņot redaktoram

Collections (1) Collections (1)

Works: Author (98); Person of reception (11)

Audio/video: Narrator (1)

Photos: Person in photo(1)

NameOļģerts Liepiņš
PseudonymEols
Personal informationLIEPIŅŠ Oļģerts (1906.12.IV Mētrienas Dūškopos - 1983.17.XII Bostonā, ASV, urna ar pelniem
apbed. Ketskilas latv. Brāļu kapos 1984. 27.V) - rakstnieks, žurnālists, tulkotājs.
Dz. saimnieka ģim. Beidzis Rīgas 1. pils. ģimn. (1922). Bijis laikr. "Latvis" (1923-27), "Pēdējā Brīdī" redakcijas loceklis (1927-36), red.
(1932-36), no 1936 Rīgas 10. b-kas pārziņa palīgs, žurn. "Mūsu Mājas Viesis" red. (1939-40), Rīgas pils. dzīvokļu saimn. nod. darb. (1940-41).
Beidzis LU Tiesību zinātņu fak. (1942), strād. E. Kreišmaņa apgādā.
Pirmā publikācija - feļetons "Krievu laiki Latvijā" žurn. "Lapsene" 1922
(3. nr.) Public. stāsts "Četras mīlestības" (1926), monogr. "Olivers Kromvels" (1934) un "Sigismunds Vidbergs" (1942), stāstu krāj. "Rožainais smaids" (1944). 1944 emigrējis uz Vāciju, strād. Internac. bēgļu org-jā,
bijis Baltijas univ. Pinnenbergā aspirants. Public. stāstu grām. "Dzejnieki
un valdnieki" (1946), "Jodu gadi", "Piemineklis" (abas 1947), "Dēklas ratiņš" (1948). 1951 izceļojis uz ASV, bijis viens no Latv. Preses b-bas darbības atjaunotājiem trimdā (1951), izd. "Latvju Žurnāls" (1951-56),
laikr. "Amerikas Vēstnesis" (1955-67), mēnešraksta "Vēstnesis" (1973-83), laikr. "Tobago dzīve" red. (1975). Subjektīvi iespaidi par dzīvi bēgļu
nometnēs Vācijā atspoguļoti rom. "Vēlā liesma" (1951). Romānā "Stirnas pār
kalniem" (1973) tēlotas Ljas mūziķu aprindas. Sar. arī vēst. rom. "Gustavs
Vāza trimdā" (1974), pabeidzis P. Gruznas iesākto rom. "Mamona gaitnieki"
(1978). Laikr. "Londonas Avīze" public. L. rom. "Pieci Hermanovski" (1976-79), "Prezidenta krustdēls" (1980-83). L. darbi kompozicionāli neizlīdzināti, cilv. pārdzīvojumu tēlojums nereti aizstāts ar notikumu aprakstu.
L. sar. arī atmiņu grām. "Tālos atspulgos" (1982), tulk. Ž. Verna "Kapteiņa Granta bērni", O. Grosberga "Mežvalde" u.c. lit. darbus. K. Barona prēm. (1978). - Ps.: Eols.
L. Liepiņš O. Atmiņas // Trimdas rakstnieki. Kemptene, 1947. 3. sēj.;
Akmentiņš O. Vidzemes auna zīmē. Veiverlija, 1974; Viese S. Rakstnieks un žurnālists no Mežaparka // Rīgas Balss, 1996, 17.IV.
B. Kalnačs
Occupationstranslator
journalist
author
Birth time/place13.04.1906
Dzimis  Mētrienas Dūškopos.
Education
mācījies aspirantūrā
mācījies aspirantūrā Baltijas universitātē Pinnebergā194?g.
līdz 194?g.

1922
Rīga City 1st Gymnasium
Raiņa bulvāris 8, Rīga
Raiņa bulvāris 8, Rīga, Latvija, LV-1050

Beidzis mācības.


1922–1942
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Ar cand. iur. grādu pabeigtas studijas Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē; studiju virziens: tieslietas.

Place/time of death17.12.1983
Burried22.12.1983
Urna apbedīta Katskiļu Brāļu kapos. 
RewardsPBLA Krišjāņa Barona prēmija
Prēmija piešķirta par romānu "Mamona gaitnieki".
1978


:Category is not given
Showing 1-2 of 2 items.
#LocationDateTypeType of locationText fragment
   
1Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1922 - 1942EducationĒka, māja
2Raiņa bulvāris 8, Rīga
(Raiņa bulvāris 8, Rīga, Latvija, LV-1050)
1922EducationĒka, māja

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.