Oļģerts Cakars

lv
Ziņot redaktoram

 Collections (1)

Works: Author (4); Compiler (1); Person of reception (5)

Audio/video: Narrator (1)

Photos: Person in photo(2)

NameOļģerts Cakars
SummaryOļģerts Cakars (dzimis 1924) - literāts, mācītājs, sabiedrisks darbinieks. Dzimis Rīgā, mācījies Iļģuciema pamatskolā un Valsts tehnikumā. Literārai jaunradei pievērsies jau skolas gados, darbodamies baptistu draudzē. 1943. gadā mobilizēts Darba dienestam Vācijā, 1944. gadā iesaukts Latviešu leģiona 15. divīzijā, nonācis gūstekņu nometnē Dahavā. Līdz 1947. gadam dzīvoja Vācijā, tad pārcēlās uz dzīvi Zviedrijā, kopš 1953. gada dzīvo ASV vidienē, Čikāgā. 20. gs. 60. gadu sākumā atsāka literāro jaunradi. Dzejas krājuma, dzejlapa un viena dzejas kopkrājuma autors. Dzejā reliģiski un filozofiski pārdomu motīvi. Periodikā publicēti arī prozas darbi, apceres. Atdzejojis garīgās dziesmas.
Personal informationBērnību un jaunības gadus aizvadījis Iļģuciemā. Jau kopš bērnības liels grāmatu mīļotājs.

1948: salaulājies ar Martu Cakari (dzimusi Lamberte; mācītāja Jura Lamberta meita), meita - Ilze (dzimusi 1953), dēls - Juris (dzimis 1950).
Work

Literārā darbība

Dzejot sācis jau Latvijā, darbojoties literāri noskaņotajā Semināra baptistu draudzes jaunatnes pulciņā. Visi sakrātie darbi gājuši bojā Vācijā gaisa uzbrukumos.
Preses kopas ierosmē atsācis dzejot Čikāgā, piedalījies rakstnieku cēlienos. Rakstījis prozu, kas publicēta "Jaunajā Gaitā" un "Laika" literārajā pielikumā, dzeja publicēta laikrakstos "Laiks" un "Latvija Amerikā", izdevumā "Čikāgas Ziņas", žurnālos "Treji Vārti", "Tilts".
1962: pirmā prozas publikācija, novele "Trusis" - "laika Mēnešraksts".
1963: dzejolis "Viņa aizbrauc" publicēts laikrakstā "Londonas Avīze", 12. jūlijā.

Literārie un garīgie darbi

1965: dzejoļu krājums "Stiklam pieslīd un zūd”.
1976: dzejlapa „Dziesmas par zelta ābelēm”.
1995: reliģisku dzejoļu krājums „Dziesmas par Dievu”, kopā ar Martu Cakari.

Darbība žurnālistikā

1953-1954: draudzes izdevuma "Rīta Stari” redaktors.
1983-1984: laikraksta "Garezera Ziņas” redakcijas kolēģijas loceklis
1995: Kristīgā Balss” redaktors.

Reliģiskā darbība

1936: Rīgas Iļģuciema baptistu draudzes loceklis.
Pēc gūsta palīdzējis Vācijā nodibināt latviešu baptistu draudzes Ambergā un Hersbrukā, kalpojis par sludinātāju.
Čikāgā draudzes sekretārs, padomes loceklis
1982: ievēlēts par sludinātāju Grandrapidu latviešu baptistu draudzē.
1986: ordinēts par mācītāju.
No 1992. gada baptistu mēnešraksta „Kristīgā Balss" redaktors.
10 gadus no vietas katru
vasaru 6 nedēļas uzturējies Latvijā, apciemojot un sludinot baptistu draudzēs.
Divus gadus sagatavojis un ierunājis iknedēļas Bībeles studijas Latvijas Kristīgā Radio raidījumos par Marka evaņģēliju un Pāvila vēstuli efeziešiem.
2000:
sastādījis Amerikas Latviešu Baptistu apvienības 50 gadu vēstures izdevumu "Teiciet to Kungu".

Sabiedriskā darbība

Bijis Preses kopas valdē, kā arī iniciātors un dibinātājs kopā ar Valdi Zepu un Valteru Nollendorfu Latviešu Rakstnieku apvienībai (LaRA). Daudz gadu darbojies valdē un LaRAs dzejlapā "Zelta ābele".
Čikāgas Latviešu biedrības valdē bijis sekretārs, kultūras daļas vadītājs un priekšsēdis. Ilgus gadus koja Daugava priekšnieks. Dziedājis ari vīru dubultkvartetā un vīru kori. Ilggadējs Čikāgas DV apvienības biedrs.
Čikāgas latviešu biedrības mūža biedrs un ilgus gadus kultūras daļas vadītājs.


Pedagoģiskā darbība

16 gadus bijis skolotājs Gaŗezera vasaras vidusskolā.


Tulkotājs

Tulkojis ap 200 dziesmu no angļu, vācu un zviedru valodas.
Tulkojis Billija Grēma (Graham) grāmatu "Miers ar Dievu".


Quotations

"Stiklam pieslīd un zūd" (1965)

"Grāmatas satura visumā atbilst nosaukumam, jo vairums Oļģerta Cakara dzejoļu ir īsas impresijas, vērojumi, kam autors pievieno dažādus metafiziskus minējumus. [..] Vairums Cakara dzejoļu veidoti brīvā, neregulārā pantā un bez atskaņām. Ir art darbi, kuros atskaņas jaucas ar gribētām vai negribētām pusatskaņām. [..] Visumā jāsaka, ka Cakara pirmajā krājumā metafiziskie metaforu izveidojumi īsajos darbos gan bieži vien saista, bet tiem vajadzētu būt dzejoļa pamatam, ne visam dzejolim. Tā dzejnieks atgādina putnu, kas apklusis pēc īsas iedziedāšanās."

Klāvsons, Jānis. Jauna dzejnieka pirmā grāmata. Laiks, 1965, 17. jūl.

LinksMarta Cakare - Wife
Occupationspoet
journalist
Birth time/place09.05.1924
Rīga
Rīga

Residence
1946
Nirnberga
Nuremberg, Bavaria, Germany
Dzīvoja pēc gūsta latviešu bēgļu nometnē.

1947–1953
Zviedrija
Sweden

1953
Čikāga
Chicago, Illinois
Kopš 1953. gada dzīvo Čikāgā.
EducationRīgas 7. pamatskola

Jenšēpinga
Jönköping, Småland, Sweden

Beidzis tirdzniecisko plānošanu "Industrial Design" skolā.


1943
Rīgas Valsts tehnikums
Krišjāņa Valdemāra iela 1C, Rīga
Krišjāņa Valdemāra iela 1C, Rīga, LV-1010

1943. gadā vājstrāvas nodaļu.


1985
Amerikas Savienotās Valstis
United States

Ar uzslavu beidzis Mūdija Bībeles institūta (Moody Bible Institute) vakara skolu.

Working placeAmerikas Savienotās Valstis
United States

Strādājis par inženieri pie automātisko mēriekārtu projektēšanas, bijis laboratorijas vadītājs, 1991.gadā pensionējies.

Participation in organisationsDaugavas Vanagi

Konkordija "Valdemārija"
Rīga
Rīga
Service1943

Otrā pasaules karā demobilizēts Darba dienestam Vācijā.


1944
Latvian Legion
Ieskaitīts 15. divīzijā, nonācis gūstā.
DetentionDahava
Dachau, Bavaria, Germany

Gūstekņu nometnē.

RewardsAtzinības krusts
Ordeņa kavalieris ar Ordeņa kapitula 2010. gada 24. marta lēmumu. (Ordenis pasniegts 2010. gada 17. novembrī Rīgas pilī.)
V šķira
2010


:Category is not given

:Category is not given

:Category is not given

:Category is not given
Showing 1-10 of 10 items.
#LocationDateTypeType of locationText fragment
   
1Rīga
(Rīga)
09.05.1924Birth time/placePilsēta
2Krišjāņa Valdemāra iela 1C, Rīga
(Krišjāņa Valdemāra iela 1C, Rīga, LV-1010)
1943EducationĒka, māja
3Jenšēpinga
(Jönköping, Småland, Sweden)
(not set)EducationPilsēta
4Nirnberga
(Nuremberg, Bavaria, Germany)
1946ResidencePilsēta
5Zviedrija
(Sweden)
1947 - 1953ResidenceValsts
6Čikāga
(Chicago, Illinois)
1953ResidencePilsēta
7Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
1985EducationValsts
8Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
(not set)Working placeValsts
9Dahava
(Dachau, Bavaria, Germany)
(not set)DetentionPilsēta
10Rīga
(Rīga)
(not set)Participation in organisationsPilsēta

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.