Miķelis Dukaļskis

lv
Ziņot redaktoram

Works: Author (2); Person of reception (1)

NameMiķelis Dukaļskis
Personal informationDUKAĻSKIS Miķelis (1871.14.III Varakļānu pag. Darvinieku c. - 1957.10.V Aglonā, turpat apbed.) - izdevējs, garīgās literatūras autors, rakstnieks.
Dz. zemnieku ģim. Māc. Varakļānu pagastsk. (1882-85), Pēterburgas Sv. Katrīnas proģimn., Pēterburgas Katoļu garīgajā seminārā, pēc tam Garīgajā akad., iegūstot teol. maģistra grādu (1898). Bijis garīdznieks Pēterburgā, Rīgā, dažādās vietās Latgalē, visilgāk Barkavā, Varakļānos un Aglonā.
Vienīgais latgaliešu lit. darbinieks, kas sar. un izd. grāmatas latgaliešu drukas aizlieguma laikā. 1894 Helsingforsā (tag. Helsinki) izd. grām. "Moceibas katoliskas". Sar. arī citas garīga satura grām.: "Goreiga maize" (1901), "Gondar par grākim" (1903) un "Goreigas apdūmošonas" (1909).
D. bijis pirmais latgaliešu stāstnieks. "Katoļu moju kalendarā" iespiesti stāsti "Dāla školāna sajemšona" (1898) un "Myusu Mikeļs" (1904), kur izcelta izgl. nepieciešamība, nosodīta zemes dalīšana ģim. locekļu starpā, kā arī braukšana peļņā svešumā. Tie ir pirmie daiļprozas paraugi latgaliešu rakstniecībā. Pēc drukas aizlieguma atcelšanas nav public. lit. darbus, bet garīgās priekšniecības uzdevumā cenzējis vairākus vērtīgus katoliskus izdevumus.
Pēc 2. pas. kara garīdznieku vajadzībām sast. "bazneicas kalendarus jeb rubrinceles", sagatavojis grām. ticības māc. pasniegšanai lekciju veidā. Sast. "Katoļu kalendāru 1947. gadam" ar paralēliem tekstiem latv. un krievu valodā.
L. Broks J. Miķelis Dukaļskis // Broks J. Latgales kultūras darba entuziasti. R., 1995; Latkovskis D. Nacionālā atmoda Latgalē. Rēzekne, 1999.
I. Salceviča
Occupationsauthor
literary scholar
publisher
priest
Birth time/place14.03.1871
Dzimis Varakļānu pagasta Darvinieku ciemā.
Education
mācījies seminārā
mācījies Pēterburgas Katoļu garīgajā seminārā

mācījies
mācījies Pēterburgas Sv. Katrīnas proģimnāzijā

studējis
studē Pēterburgas Garīgajā akadēmijā

1882–1885
mācījies
mācījies Varakļānu pagastskolā
Place/time of death10.05.1957
Aglona
Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads
BurriedAglona
Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads
Showing 1-2 of 2 items.
#LocationDateTypeType of locationText fragment
   
1Aglona
(Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads)
10.05.1957Place/time of deathCiems
2Aglona
(Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads)
(not set)BurriedCiems

:Category is not given

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.