Mārīte Romāne

lv
Ziņot redaktoram

Works: Author (4); Editor (2)

NameMārīte Romāne
Personal informationROMĀNE Mārīte (īst. v. Marija Romāne; dz. 1932.15.V Līvānu pag. Romānos) - žurnāliste, literāte.
Dz. zemnieka ģim. Māc. Neicenieku psk., Vanagu septiņg. sk., Līvānu ekonom. tehnikumā (1947-51). Beigusi Rīgas Ped. inst. Latviešu val. un lit. fak. (1955). Skolotāja Rīgas 17. astoņg. sk., Rīgas 53. vsk. (1955-65), Radio Bērnu un jaunatnes redakcijas red. un vad. (1965-80), izdevn. "Liesma" Jaunatnes lit. redakcijas vad. (1980-85), LPSR Valsts izdevn., poligrāfijas un grāmatu tirdzn. komitejas Izdevn. daļas vad. (1985-88). Žurnālistu sav. b. (1971).
Izd. dok. miniatūru krāj. "Desmitvīru spēks" (1984). Public. stāsts "Noslēpumi" kopkrāj. "Noslēpumi" (1989), tajā meklēts garīgais līdzsvars sašķeltai cilvēka personībai. Rakstījusi gk. raidlugas un aprakstus. Periodikā public. stāsti: "Pavards" ("Padomju Jaunatne", 1982, 15.-17.X), "Monologs ar Annu" ("Kalendārs sievietēm. 1971", 1970) u.c.
R. Briedis
Occupationsjournalist
litterateur
Birth time/place15.05.1932
Education
mācījies
Vanagu septiņgadīgajā skolā

1955
studējis
beidz Rīgas Pedagoģiskā institūta Latviešu valodas un literatūras fakultāti

1947–1951
mācījies
Līvānu ekonomiskajā tehnikumā

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.